Regler

Regler for indtagelse af alkohol på skolen

  • Det er kun tilladt for gymnasieelever at indtage alkohol i sammenhænge, hvor ledelsen eksplicit har givet lov til det. Dette er i hovedreglen kun til gymnasiefester og cafearrangementer, hvor en fra ledelsen og/eller øvrige ansatte altid vil være tilstede.
  • Der må kun nydes alkohol med begrænset styrke svarende til en almindelig pilsner. I visse tilfælde vil det dog være tilladt at nyde alkohol med en styrke svarende til vin.
  • Det er ikke tilladt for eleverne selv at medbringe nogen former for alkohol til arrangementer på skolen. Dette gælder også for festudvalget når de forbereder festen på skolen.
  • I forbindelse med café- og festarrangementer på skolen, hvor der sælges alkohol, er det ifølge markedsføringsloven ikke tilladt for fest-eller caféudvalget at markedsføre begivenheden vha. af visuelle eller verbale henvisninger til alkohol fx på FB.