Studie- og udvekslingsrejser

Regler for indtagelse af alkohol på skolen og på div. studie- og udvekslingsrejser

  • Det er kun tilladt for gymnasieelever at indtage alkohol i sammenhænge, hvor ledelsen eksplicit har givet lov til det. Dette er i hovedreglen kun til gymnasiefester og cafearrangementer, hvor en fra ledelsen og/eller øvrige ansatte altid vil være tilstede.
  • Der må kun nydes alkohol med begrænset styrke svarende til en almindelig pilsner. I visse tilfælde vil det dog være tilladt at nyde alkohol med en styrke svarende til vin. Det er ikke tilladt for eleverne selv at medbringe nogen former for alkohol til arrangementer på skolen. Dette gælder også for festudvalget når de forbereder festen på skolen.
  • I forbindelse med café- og festarrangementer på skolen, hvor der sælges alkohol, er det ifølge markedsføringsloven ikke tilladt for fest-eller caféudvalget at markedsføre begivenheden vha. af visuelle eller verbale henvisninger til alkohol fx på FB.
  • På studieretningsrejse, sprogrejser, udvekslingsrejser mm. skal eleverne til enhver tid indordne sig under det pågældende lands alkohollovgivning. Det betyder fx, at gældende aldersgrænser for indtagelse af alkohol skal overholdes. Overtrædelse af sådanne regler kan betyde hjemsendelse fra turen for egen regning.
  • I lande hvor der er tilladt for unge at indtage alkohol, må elever kun gøre dette uden for undervisningstiden, som defineres af lærerne på den pågældende tur. Eleverne skal under alle omstændigheder udvise mådehold, og de skal møde ædru til undervisning og andre planlagte aktiviteter. Eleverne skal ligeledes udvise respekt for det pågældende lands kultur og normer og være opmærksom på, at offentlig fuldskab i mange lande anses for upassende og stødende. Tilsidesættelse af dette hensyn kan føre til hjemsendelse fra turen for egen regning.
  • Det er kun tilladt for gymnasieelever at indtage alkohol i sammenhænge, hvor ledelsen eksplicit har givet lov til det. Dette er i hovedreglen kun til gymnasiefester og cafearrangementer, hvor en fra ledelsen og/eller øvrige ansatte altid vil være tilstede.
  • Der må kun nydes alkohol med begrænset styrke svarende til en almindelig pilsner. I visse tilfælde vil det dog være tilladt at nyde alkohol med en styrke svarende til vin. Det er ikke tilladt for eleverne selv at medbringe nogen former for alkohol til arrangementer på skolen. Dette gælder også for festudvalget når de forbereder festen på skolen.
  • I forbindelse med café- og festarrangementer på skolen, hvor der sælges alkohol, er det ifølge markedsføringsloven ikke tilladt for fest-eller caféudvalget at markedsføre begivenheden vha. af visuelle eller verbale henvisninger til alkohol fx på FB.
  • På studieretningsrejse, sprogrejser, udvekslingsrejser mm. skal eleverne til enhver tid indordne sig under det pågældende lands alkohollovgivning. Det betyder fx, at gældende aldersgrænser for indtagelse af alkohol skal overholdes. Overtrædelse af sådanne regler kan betyde hjemsendelse fra turen for egen regning.
  • I lande hvor der er tilladt for unge at indtage alkohol, må elever kun gøre dette uden for undervisningstiden, som defineres af lærerne på den pågældende tur. Eleverne skal under alle omstændigheder udvise mådehold, og de skal møde ædru til undervisning og andre planlagte aktiviteter. Eleverne skal ligeledes udvise respekt for det pågældende lands kultur og normer og være opmærksom på, at offentlig fuldskab i mange lande anses for upassende og stødende. Tilsidesættelse af dette hensyn kan føre til hjemsendelse fra turen for egen regning.