Studievejledning

Gymnasiet har tre studievejledere:  Jakob Mølgaard, Lea Prehn og Cammilla Andersen.

Studievejledernes træffetider:

Cammilla Andersen Hver uge: Fredag i 1. modul
Jakob Mølgaard Hver uge: Mandag i 3. modul og
torsdag i 4. modul

 

Studievejledningen har kontor i lokale 315.

Cammilla Andersen
Cammilla Andersen
can@mks.dk
Jakob Mølgaard
Jakob Mølgaard
jm@mks.dk
Lea Prehn
Lea Prehn
lpr@mks.dk

 

Studievejledningen er et tilbud til eleverne om en åben anonym rådgivning. Her kan eleverne komme og tale om små og store problemer som studievaner, planlægning, notatteknik, eksamensteknik, motivation og personlige forhold. Studievejledningen hjælper også med oplysninger om SU. Studievejlederne har tavshedspligt.

Skriv en besked over Lectio for at booke en tid. Se studievejledernes kontaktoplysninger nedenfor.

En klasse har som udgangspunkt den samme vejleder i alle tre år, men den enkelte elev kan selv vælge, hvilken studievejleder han eller hun vil søge i personlige samtaler.

I slutningen af september/ starten af oktober kommer alle 1.g-elever til en personlig samtale med klassens teamleder med fokus på det forestående studieretningsvalg. Studievejledningen afholder gruppesamtaler vinter/forår i de nye studieretningsklasser med fokus på trivsel.

Hvis lærere, ledelsen eller kammerater udtrykker bekymring for en elevs trivsel, vil studievejlederne tilbyde eleven en samtale. Studievejlederne planlægger sammen med ledelsen teammøder, som finder sted i forbindelse med karaktergivning. Her mødes ledelsen med klassens team for at diskutere de enkelte elevers mulighed for at gennemføre en studentereksamen. Derudover afholdes med jævne mellemrum trivselsmøder mellem ledelse, teamleder og studievejleder.

I begyndelsen af grundforløbet står studievejlederne for studiemoduler, hvor overgangen mellem folkeskole/elev og ungdomsuddannelse/studerende belyses og diskuteres. I øjeblikket drejer det sig om to moduler, der primært omhandler emnerne: Studievaner og trivsel.

I oktober skal 1.g -eleverne vælge studieretning. I den forbindelse afholder skolen et forældremøde i slutningen af september måned. Mødet har det formål, at elever og deres forældre kan komme og drøfte det endelige valg af studieretning både med henblik på gennemførelse og med hensyn til konsekvenserne for elevernes valg af videregående uddannelse. Ved mødet vil studievejlederne, ledelsen samt Mai-Lis Skotte fra Studievalg Danmark være til stede.

Studievejledningen har ud over skolens ledelse og lærere et tæt samarbejde med fire forskellige instanser: skolens læsevejleder, UU (ungdomsuddannelses- vejledning), skolens psykolog og Studievalg Danmark.

Studievalgsvejleder Mai-Lis Skotte fra “Studievalg Danmark” er ansvarlig for vejledningen om de videregående uddannelser. Hun er tovholder på større arrangementer om studie- og erhvervsvalg. Man kan desuden booke en tid til personlig vejledning på de dage, hvor Mai-Lis besøger skolen.

Find flere informationer om “Studievalg Danmark” i menuen til venstre.

 

Studievejledernes fordeling af klasser 2018/19:

Cammilla Andersen: 1g
Lea Prehn: 2g
Jakob Mølgaard: 3g

Studievejledernes kontaktoplysninger:
Cammilla Andersen:   can@mks.dk
Jakob Mølgaard:          jm@mks.dk
Lea Prehn:                    lpr@mks.dk

Studievalgsvejleder Mai-Lis Skottes kontaktoplysninger: mlsk@studievalg.dk