Studievejledning

Gymnasiet har tre studievejledere:  Jakob Mølgaard, Lea Prehn og Cammilla Andersen.

Studievejledernes træffetider:

Cammilla Andersen Ulige uger:
Lige uger:
Fredag i 2. modul
Fredag i 3. modul
 

Jakob Mølgaard

Hver uge: Mandag i 4. modul og
onsdag i 4. modul

 

Studievejledningen har kontor i lokale 315.

Cammilla Andersen
Cammilla Andersen
can@mks.dk
Jakob Mølgaard
Jakob Mølgaard
jm@mks.dk
Lea Prehn
Lea Prehn
lpr@mks.dk

.

Studievejledningen er et tilbud til eleverne om en åben anonym rådgivning. Her kan eleverne komme og tale om små og store problemer som studievaner, planlægning, notatteknik, eksamensteknik, motivation og personlige forhold. Studievejledningen hjælper også med oplysninger om SU. Studievejlederne har tavshedspligt.

Skriv en besked over Ludus for at booke en tid. Se studievejledernes kontaktoplysninger nedenfor.

En klasse har som udgangspunkt den samme vejleder i alle tre år, men den enkelte elev kan selv vælge, hvilken studievejleder han eller hun vil søge i personlige samtaler.

I september og oktober kommer alle 1.g-elever til en personlig introsamtale med deres studievejleder. Introsamtalen handler om overgangen fra folkeskole til gymnasium, og om den nye elev trives på skolen.

Hvis lærere, ledelsen eller kammerater udtrykker bekymring for en elevs trivsel, vil studievejlederne tilbyde eleven en samtale. Studievejlederne planlægger sammen med ledelsen teammøder, som finder sted i forbindelse med karaktergivning. Her mødes ledelsen med klassens team for at diskutere de enkelte elevers mulighed for at gennemføre en studentereksamen.

I november skal 1.g -eleverne vælge studieretning. I den forbindelse afholder skolen et forældremøde i begyndelsen af måneden. Mødet har det formål, at elever og deres forældre kan komme og drøfte det endelige valg af studieretning både med henblik på gennemførelse og med hensyn til konsekvenserne for elevernes valg af videregående uddannelse. Ved mødet vil studievejlederne, ledelsen samt Mai-Lis Skotte fra Studievalg København være til stede.

Studievejledningen har ud over skolens ledelse og lærere et tæt samarbejde med fire forskellige instanser: skolens læsevejleder, UU (ungdomsuddannelses- vejledning), skolens psykolog og Studievalg København.

Studievalgsvejleder Jesper Mørck fra “Studievalg København” er ansvarlig for vejledningen om de videregående uddannelser. Hun er tovholder på større arrangementer om studie- og erhvervsvalg. Man kan desuden booke en tid til personlig vejledning på de dage, hvor Jesper besøger skolen.

Find flere informationer om “Studievalg København” i menuen til venstre.

 

Studievejledernes fordeling af klasser 2016/17:
Cammilla Andersen: 2g
Jakob Mølgaard: 1g og 3g

Studievejledernes kontaktoplysninger:
Cammilla Andersen:   can@mks.dk
Jakob Mølgaard:          jm@mks.dk
Lea Prehn:                    lpr@mks.dk

Studievalgsvejleder Jesper Mørcks kontaktoplysninger: jemr@phmetropol.dk