Talentarbejdet på Kruse

Du behøver ikke være superklog for at begynde på Kruse, men du har gode muligheder for at blive det, mens du er her. Vi har undervisning i høj kvalitet målrettet netop dig og dine evner, og så tiltrækker vi mange elever, der gerne vil lære noget og udfordres til det yderste – det er bl.a. derfor, vi har et af landets højeste snit.

Hvis du er blandt de dygtigste inden for et eller flere fag eller bare er interesseret i at suge til dig på højeste niveau, har vi en række tilbud, som du kan læse mere om forneden.

Koordinator for vores talentaktiviteter er vicerektor Anne Kirstine Frandsen. Du kan kontakte hende på akf@mks.dk.

Akademiet for talentfulde unge (ATU)

Vi har været med i ATU (Akademiet for Talentfulde Unge) i mange år og vores elever bidrager altid aktivt til akademiets aktiviteter. Udvælgelsen af elever til ATU finder sted i efteråret i 1g og sker efter ansøgning. Du kan se mere om ATU her.

CIEC

Vi sender ligeledes elever til CIEC (Københavns center for innovation og entreprenørskab). Dette tilbud er til dig, der drømmer at blive udfordret på dine kreative kræfter indenfor innovation og entreprenørskab. Vores elever kan deltage på CIEC i 2g. Du kan læse mere om CIEC her.

Georg Mohr

For dygtige matematikelever er der mulighed for at deltage i den årlige Georg Mohr-konkurrence. Vi har tradition for at komme meget langt – enkelte elever sågar helt til de store finaler i Østen. Hvis du er med i Georg Mohr, har vi et samarbejde med TalentCampDK, der tilbyder ekstra træning mellem første og anden runde. Se mere om Georg Mohr her.

Forskerspirer

Kruse har også af og til elever med i Københavns Universitets projekt forskerspirer. Det er for dig, der måske allerede har en forsker i maven og et projekt, du kunne tænke dig at afprøve. Dette sker så i samarbejde med en rigtig forsker fra universitetsverdenen. Du kan læse mere om forskerspirer her.

DMi Sprog

I 2016 arrangerede Kruse den årlige sprogkonkurrence i andet fremmedsprog (tysk, fransk og spansk) – med en finaleplads i både fransk og spansk til følge. Spanskholdet kan sågar kalde sig danmarksmestre i sprog! Du kan høre mere om DMiSprog hos dine sproglærere.

OL

Hvert år afholdes der forskellige olympiske konkurrencer i primært de naturvidenskabelige fag. Kruse er altid med og har ofte flere elever, der når langt. Disse konkurrencer kan du høre mere om hos dine naturvidenskabelige lærere.