Talentarbejdet på Kruse

Du behøver ikke være superklog for at begynde på Kruse, men du har gode muligheder for at blive det, mens du er her. Vi har undervisning i høj kvalitet målrettet netop dig og dine evner, og så tiltrækker vi mange elever, der gerne vil lære noget og udfordres til det yderste – det er bl.a. derfor, vi har et af landets højeste snit.

Hvis du er blandt de dygtigste inden for et eller flere fag eller bare er interesseret i at suge til dig på højeste niveau, har vi en række tilbud, som du kan læse mere om forneden.

Koordinator for vores talentaktiviteter er lærerne Mads Hoy Sørensen og Lone Holm. Du kan kontakte dem på msø@mks.dk eller lh@mks.dk.

Akademiet for talentfulde unge (ATU)

Vi har været med i ATU (Akademiet for Talentfulde Unge) i mange år, og vores elever bidrager altid aktivt til akademiets aktiviteter. Udvælgelsen af elever til ATU finder sted i efteråret i 1.g og sker efter ansøgning. Du kan se mere om ATU her.

TURBO

Vi sender ligeledes elever til TURBO – et talentprogram i innovation og entreprenørskab. Dette tilbud er til dig, der drømmer om at blive udfordret på dine kreative kræfter indenfor innovation og entreprenørskab. Vores elever kan deltage på TURBO i 2.g. Du kan læse mere om TURBO her.

Georg Mohr

For dygtige matematikelever er der mulighed for at deltage i den årlige Georg Mohr-konkurrence. Vi har tradition for at komme meget langt – enkelte elever sågar helt til de store finaler i Østen. Hvis du er med i Georg Mohr, har vi et samarbejde med TalentCampDK, der tilbyder ekstra træning mellem første og anden runde. Se mere om Georg Mohr her.

Forskerspirer

Kruse har også af og til elever med i Københavns Universitets projekt forskerspirer. Det er for dig, der måske allerede har en forsker i maven og et projekt, du kunne tænke dig at afprøve. Dette sker så i samarbejde med en rigtig forsker fra universitetsverdenen. Du kan læse mere om forskerspirer her.

DMiSprog

Kruse er fast arrangør af den årlige sprogkonkurrence i andet fremmedsprog. Her får særligt sproginteresserede elever mulighed for at vise sig frem med ordforråd, sætningskonstruktioner og gramatik på tysk, fransk eller spansk. Du kan høre mere om DMiSprog hos dine sproglærere.

OL

Hvert år afholdes der forskellige olympiske konkurrencer i primært de naturvidenskabelige fag. Kruse er altid med og har ofte flere elever, der når langt. Disse konkurrencer kan du høre mere om hos dine naturvidenskabelige lærere.