Fundats

En kort indledning

Marie Kruses Skole drives som selvejende institution, der i sit virke er uafhængig, i henhold til de til enhver tid gældende love om friskoler, private grundskoler og gymnasieskoler.
Institutionens formål er at fortsætte den af frøken Marie Kruse grundlagte højere almenskole (grundskole og gymnasium) i alle dens grene.

Læs hele fundatsen her – klik 🙂