Nøgletal

Eksamensresultat

Bevisår Kruses Gymnasium Landsgennemsnit Socioøkonomiske  reference*
2010 7,6 6,9 Tal foreligger ikke
2011 7,5 7,0 Tal foreligger ikke
2012 7,3 7,0 +0,1
2013 7,8 7,1 +0,2
2014 8,2 7,2 +0,2
2015 8,3 7,3 +0,2
2016 8,5 7,4 Endnu ikke tilgængelig

 

*Socioøkonomiske reference er forskellen på det faktisk opnåede snit og så det snit, eleverne statistisk burde have opnået i forhold til deres socioøkonomiske baggrund. Er dette tal positivt, indikerer det, at skolen løfter eleverne højere end forventet.

 

Fuldførelsesprocenter:

Bevisår Kruses Gymnasium Landsgennemsnit
2010 96% 85%
2011 93% 85%
2012 94% 84%
2013 92% 83%
2014 92% 84%
2015 95% 84%
2016 Endnu ikke tilgængelig Endnu ikke tilgængelig

 

Overgang til videregående uddannelse 27 måneder efter afsluttet studentereksamen

Bevisår Kruses Gymnasium Landsgennemsnit
2010 92,3% 71,9%
2011 79% 72,1%
2012 81,3% 70,5%
2013 88,10% 69,30%