Efteruddannelse og kompetanceudviling

Marie Kruses Skole skal som andre uddannelsesinstitutioner kunne håndtere et vedvarende udviklingskrav. Skolens strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling har til hensigt at fastlægge de overordnede mål og rammer, således at udviklingskravet håndteres konstruktivt og fremadrettet til gavn for den enkelte medarbejder og for skolen som helhed.

Strategien for efteruddannelse og kompetenceudvikling er endvidere en vigtig del af skolens kvalitetsudvikling og samlede personalepolitik og er funderet på tre værdier, som danner grundlag for valg af mål og rammer.

Download og læs dokumentet her – klik.