Stresshåndtering

Retningslinjer 

Indledning
Målet med disse retningslinjer er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og arbejdsmiljøet. De skal læses som gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man oplever symptomer på stress, hos sig selv eller hos andre.

Stressansvarlighed på alle niveauer
Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Overordnet set er der på det organisatoriske niveau ansvar for:

• at skabe en balance mellem de krav, der stilles, og de mål der sættes i forhold til de ressourcer, der afsættes generelt i alle enheder i organisationen
• at holde ledelsesniveauet orienteret om organisatoriske tiltag og fremtidsmål
• at skabe en ramme for det gode lederskab, hvor lederne kan få plads til at lede såvel fagligt, administrativt som personalemæssigt
• at sørge for en vedvarende og konstruktiv dialog med alle ledelsesfora for at kunne vedholde eller skabe en balance mellem krav, mål og ressourcer i dagligdagen
• at sikre aktive ledelsesnetværk til sparring af problematikker vedrørende ledelsesopgaven
• at være vedvarende opmærksom på ubalancer, der kan skabe stress og manglende trivsel
• at sikre jævnlig måling af arbejdsmiljøet og handle på resultaterne

Overordnet set er det et organisatorisk ansvar at skabe trivsel for alle medarbejdere inklusive ledere i dagligdagen.