Den enkelte medarbejder

I det forebyggende arbejde skal den enkelte medarbejder tilstræbe at:

 • sikre sig klarhed over egen rolle og ansvar i dialog med kolleger og nærmeste leder
 • melde uklarheder og konflikter ud i tide
 • deltage aktivt i en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen – hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)?
 • sikre klarhed over forventninger til egen arbejdsindsats og samarbejde
 • være klar i forventninger til kolleger m.h.t. samarbejde og kommunikation
 • sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet
 • skabe klarhed over eget handleansvar i konkrete sager
 • skabe ro om arbejdet gennem dialog og fastholdelse af overblik

Det kræver, at den enkelte medarbejder:

 • til stadighed er sig sit ansvar bevidst som medskaber af det gode psykiske arbejdsmiljø
 • holder fokus på arbejdsgruppens trivsel
 • tager ansvar for sin egen arbejdssituation
 • er bevidst om egne faglige kompetencer og formåen
 • tager ansvar for egen sundhed

Hvad gør den enkelte medarbejder, hvis man oplever stress i dagligdagen?

Det er den enkeltes ansvar at:

 • gå til nærmeste leder og arbejde på at få afbalanceret situationen
 • sige hensigtsmæssigt til og fra i forhold til personlige og faglige ressourcer

Hvad skal den enkelte medarbejder vide, hvis man er blevet sygemeldt med stress?

 • man kan blive kontaktet af enten en leder, TR/AMR eller en anden relevant person i sygefraværsperioden
 • man skal være med til at planlægge egen tilbagekomst, når man er klar
 • at den øvrige medarbejdergruppe informeres om fraværets karakter
 • at man aktivt skal deltage i processen