Medarbejdergruppen

Medarbejderne kan, som en del af det forebyggende arbejde, forsøge at:

 • skabe klarhed om roller og ansvar i dialog med hinanden og nærmeste leder
 • give hinanden feedback til sikring af trivsel i dagligdagen
 • arbejde på en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen – hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)?
 • være klar i forventningerne til hinanden i forhold til produktion, ansvar og samarbejde
 • være klar i forventninger til hinanden m.h.t. intern kommunikation og intern “tone”
 • sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for den enkelte som for alle i gruppen
 • skabe klarhed over handleansvar i konkrete sager
 • skabe ro om arbejdet gennem dialog og fastholdelse af overblik
 • udfærdige præcise handlereferater ved alle møder

Det anbefales, at medarbejderne:

 • til stadighed er bevidst om deres fælles ansvar som medskabere af det gode psykiske arbejdsmiljø
 • holder fokus på arbejdsgruppens trivsel
 • er rummelige og bevidste om hinandens kompetencer

Hvad gør medarbejdergruppen, hvis en kollega er stresset i dagligdagen?

Medarbejderne opfordres til at:

 • forsøge at tale med den stressramte om problematikken
 • kontakte nærmeste leder


Hvad gør medarbejdergruppen, hvis en kollega er blevet sygemeldt med stress?

Medarbejderne opfordres til at:

 • give kollegaen ro i sygefraværsperioden, al kontakt skal være positiv kontakt, dvs. ingen meldinger fra jobbet med mindre den sygemeldte udtrykkeligt beder om det
 • at være samarbejdsvillig i forhold til ledelsens arbejde med at undersøge stressorer for den sygemeldte og gruppen som helhed
 • tale konstruktivt om stressproblematikker gennem at søge løsninger for den stressramte og for alle i fremtiden

Hvad gør medarbejdergruppen, når en kollega skal vende tilbage efter en sygemelding pga. stress?

Medarbejderne opfordres til at:

 • være forstående i forhold til en tilbagekomstordning med nedsat arbejdsfunktion
 • tale åbent om daglige stressproblematikker og deres løsning
 • at være i dialog med nærmeste leder, hvis der opstår problemer