Strategi 2020

I efteråret 2015 har Marie Kruses Skole vedtaget en strategiplan frem til 2020, der sætter fokus på skolens vision, værdier og implementeringen af disse.

I det følgende vil vi gøre rede for strategi 2020, som du finder i undermenuen.