Værdier

Skolens vision hviler på vores traditioner og værdier, men repræsenterer også en videreudvikling af disse. Med til skolens grundlæggende værdier hører et proaktivt forældresamarbejde samt højt kvalificerede og motiverede medarbejdere, som skolen er forpligtet til at sikre mulighed for en løbende faglig udvikling og trivsel.

Skolens værdier kan sammenfattes i to formuleringer:

Ej at synes men at være
Vi ønsker, at der skal være en sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør – mellem ord og handling.

Festina lente
Skolen har tradition for at udvikle sin kerneydelse på baggrund af vores erfaring og kultur kombineret med inddragelse af nye metoder og praksisser. Udviklingen og fornyelsen sker derfor med afsæt i skolens   traditioner og erfaringer, men også med afsæt i forskningsbasseret viden om didaktik og pædagogik.

Vi opfatter dette som en værdifuld progressiv eftertænksomhed, som er den bedste garanti for, at udviklingen altid har et kvalitativt gennemtænkt og holdbart sigte.