Værdigrundlag

Faglighed, fordybelse og samarbejde

Marie Kruses Skole er en skole, der har et højt fagligt niveau i alle fag fra børnehaveklasse til 3.g. Ved faglighed forstås både det at lære noget om noget og det at lære at lære.

Det høje faglige niveau sikrer vi ved, at eleverne undervises af lærere med særlig faglig og undervisningsmæssig kompetence i de enkelte fag. Lærerne efteruddanner sig løbende og styrker dermed deres faglige og pædagogiske kvalifikationer.

Vi lægger vægt på kernefagligheden, dvs. formidling af kernen – det væsentligste i hvert fag. Der arbejdes på tværs af fag og niveauer, hvor det er relevant.

Fagligheden evalueres løbende.

For at styrke fagligheden sørger vi for tid til fordybelse bl.a. ved hjælp af skemastrukturen. Vi tilstræber få, men lange moduler dagligt, og der er perioder, hvor skemaet brydes op, så der på disse skoledage kun undervises i ét fag.

Vi har sikret muligheden for elevernes fordybelse ved at veksle mellem forskellige arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, tværfagligt samarbejde og projektarbejde.

Som privatskole har vi et tæt samarbejde mellem elever, personale, forældre og bestyrelse. Et højt fagligt niveau kræver et godt og velfungerende samarbejde. Lærere og elever arbejder bevidst med forudsætningerne for at indgå i et forpligtende samarbejde i såvel faglige som sociale sammenhænge.

 

Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet

På Marie Kruses Skole lægger vi vægt på omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet. Vi skaber grobund for den enkeltes trivsel og udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer.

Vi arbejder med den enkeltes forståelse for og evne til at indgå i fællesskabet. Det anser vi som udgangspunkt for et godt og frugtbart læringsmiljø.

Klasselæreren sikrer i såvel grundskolen som gymnasiet, sammen med klassens lærerteam, omsorgen for den enkeltes trivsel og udvikling samt styrkelse af sammenholdet.

Gennem elevrådsarbejde og andre elevaktiviteter opøves eleverne i at tage ansvar for fællesskabets interesser.

 

Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner

Marie Kruses Skole er en skole med mange traditioner, som vi værner om. Gode traditioner giver tryghed og kontinuitet. Vi fornyr og udvikler os i samspil med omverdenen.

Fornyelsen er forankret i traditionen. Vi sætter os mål, der kan omsættes til praksis. I spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse skaber vi den dynamiske skole.

 

Sådan oplever eleverne skolens værdier

Skolens værdier udmønter sig i den dagligdag, som eleverne på Kruses Gymnasium oplever og omgås. Gennem interviews med gymnasieelever, fortæller elever her selv, hvordan de oplever Kruses værdier.

Høj faglighed
Jeg kan mærke, at folk virkelig har et ønske om at lære noget her. Man kan mærke det på den stemning, der er i klassen. Folk har lyst til at lære, lyst til at arbejde […] Der er et fokus på, at du skal gøre det godt.

Fællesskab
Jeg synes, det er nemt at komme i snak med folk på tværs af klasserne. Folk er meget åbne […] vi lærer hinanden at kende på tværs af klasserne ved fx at deltage i udvalgene, og når vi spiller bordfodbold i pauserne. Gerlev-turen gav rigtig meget! – de der aktiviteter, som vi havde, gav en god fællesskabsfølelse om aftenen.

Respekt
Det er et sted, hvor alle taler med alle. Lærerne siger ”hej” til én på gangen, og rektor sætter sig ned ved siden af dig, hvis du sidder i en gruppe og spørger om, hvad det er, du laver. Der ikke sådan et hierarki her – det vil jeg heller ikke synes var rart.

Udvikling
Der er lærere, som er gode til at tage nye undervisningsmetoder op i timerne – fx i samfundsfag, der prøver vi nogle nye måder at gøre det på, og så spørger vores lærer, hvad vi synes – og så evaluerer vi. De er ret gode til at spørge, ”hvordan synes I, at jeg kan gøre det bedre som lærer?

Trivsel
Inden jeg startede havde jeg hørt, at put-mobningen ikke var så slem her på Kruse […] selvom der var nogle af 3.g’erne, der sagde det til os (at 1.g’erne skulle sidde bestemte steder i kantinen, red.), så kender vi hinanden så godt, at vi var ligeglade – hvad ku’ de gøre os.

Tradition
Det er en gammel skole med mange værdier, som fx en høj faglighed og en respekt for hinanden. Der er også en del traditioner. Det opdager man, at der er i det små, når man går her. Jeg kender ikke andre gymnasier, hvor man danser lanciers en gang i timen en hel aften til lanciersfesten.

Medbestemmelse
Der er ret meget aktivitet her. Der er en masse udvalg, som du kan være med i – og hvis ikke du synes, at der er noget for dig, så kan du jo bare lave et udvalg selv.