Forældrebetaling

For skoleåret 2018/2019 vil prisen være 1.495 kr. pr. måned.

Afgangsklasser vil også blive opkrævet skolepenge i juli måned.

Startgebyr og indbetaling

Ved optagelse betales et startgebyr svarende til én måneds skolepenge.

Indbetaling skal ske ved tilmelding af det fremsendte betalingskort til automatisk betaling via PBS. Såfremt betalingen ikke er tilmeldt BS pålægges et gebyr på kr. 100,- pr. faktura.

Skolens PBS-nr. er : 02327317 debitorgruppe : 00001 kundenr er kontonr. der fremgår af opkrævningen.

Ved tilmelding til elektronisk opkrævning fremgår PBS-oplysningerne desværre ikke af opkrævningen.

For 1. og 2. barn betales skolepenge i 12 måneder; for 3. barn betales i 8 måneder (oktober, november, marts og april er betalingsfri). For 4. og følgende betales ingen skolepenge. Skolens administration fastsætter, hvilket barn der er betalingsfrit. P.t. er det det barn, hvor der betales færrest skolepenge.