Kalender 2017/18

 

                 August 2017
 09/08  Alle elever møder kl. 10 i festsalen
 09/08  Fotografering – 3g
 10/08  Fotografering – 1g samt 2i, 2m og 2s
 11/08  Idrætsdag
 11/08  Fotografering – 2e samt 2t
 18/08  Krusefest
                 September 2017
 08/09  Café Kruse
 13/09  OD-temadag
 18/09 – 25/09  3g AT
 18/09 – 20/09  2g DHO
 18/09  1g studieretningsworkshop
 20/09  1.g forældremøde
 25/09 – 26/09  1g hyttetur
 28/09 – 29/09  3e EN i London
 29/09  Filmaften
                 Oktober 2017
 02/10 – 06/10  3g FR til Nice
 05/10 – 10/10  3g SPB til Sevilla
 05/10 – 10/10  3g TY til Berlin
 07/10  Jubilarfest
 09/10  1g vælge studieretning
 12/10 – 13/10  3g AT-prøveeksamen
 23/10 – 03/11  2e i USA
 27/10 – 02/11  1g NV-eksamen
 27/10  Krusefest
                 November 2017
 03/11  1g AP-eksamen
 06/11  1g start på studieretning
 07/11  Innovationsdag
 08/11  OD-dag
 13/11 – 17/11  2g AT
 14/11  2g forældrekonsultation
 23/11  DM i sprog
 24/11  Café Kruse
 27/11  Jule-klippe-klistre
                 December 2017
 01/12  Julefrokost for 0.g og gymnasiet
 06/12 – 20/12  3g SRP
                 Januar 2018
 11/01  Orienteringsmøde
 22/01  2g valgfagsorientering
 26/01  Krusefest
 29/01  3g AT-eksamen begynder
 29/01 – 02/02  2g AT
 30/01  2g valg af valgfag
                 Februar 2018
 19/02  Karakterer offentliggøres
 22/02  Bestyrelsesmøde
 28/02  1g forældrekonsultation
                 Marts 2018
 01/03  1g forældrekonsultation
 06/03 – 07/03  2g terminsprøve
 07/03 – 13/03  3g terminsprøve
 09/03 – 17/03  2e besøg fra USA
 17/03 – 18/03  Elevrådsweekend
 23/03  3g AT-synops afleveres
                 April 2018
 07/04  Lanciersfest
 11/04 – 13/04  2g SRO
 16/04 – 20/04  2g (undtagen 2e) studierejser
 24/04  Generalforsamling
                 Maj 2018
 01/05 – 04/05  2g AT
 04/05  Krusefest
 16/05  Kruse Awards
 16/05  Delvis offentliggørelse af eksamensplanen
 22/05  3g sidste skoledag
 23/05  Eksamensplanen offentliggøres
 30/05  Bestyrelsesmøde
 31/05  1e overnatning på skolen
                 Juni 2018
 27/06  Dimissionsfest
 29/06  Translokation