Kalender 2018/19

 

                 August 2018
 15/08  Alle elever møder kl. 10 i festsalen
 17/08  Idrætsdag
 20/08  GF1 overnatning på skolen
 21/08  GF2 overnatning på skolen
 22/08  GF3 overnatning på skolen
 24/08  1g sprogdag
 24/08  Krusefest
 27/08  GF4 overnatning på skolen
 28/08  GF5 overnatning på skolen
 28/08  Bestyrelsesmøde
                 September 2018
 07/09  Café Kruse
 09/09 – 14/09  3g Fransk A og 3g Tysk A på  sprogtur
 12/09  OD-temadag
 27/09  1.g forældremøde – se invitationen her
                 Oktober 2018
 04/10 – 08/10  3g Engelsk A på  sprogtur
 04/10 – 09/10  3g Spansk A på  sprogtur
 05/10  Café Kruse
 08/10  1g valg af studieretning
 22/10 – 04/11  2e i USA
 26/10  Krusefest
                 November 2018
 01/11 – 06/11  1g NV-eksamen
 01/11  Bestyrelsesmøde
 03/11  Jubilæumsfest
 07/11  OD-dag
 09/11  AP-eksamen
 09/11  Café Kruse
 12/11  1g studieretningsforløb begynder
 14/11  2g forældrekonsultationer
 15/11 – 16/11  1g introtur
 23/11  Julefrokost for 0.g og gymnasiet
 26/11  Klippe-klistre-dag for 0.g og gymnasiet
                 December 2018
 18/12  Bestyrelsesmøde
 06/12 – 20/12  3g SRP
           Januar 2019
 11/01  Café Kruse
 16/01  Orienteringsmøde
 18/01  3g Blåbogstur
 21/01  2g valgfagsorientering
 25/01  Krusefest
                 Februar 2019
 02/02  Orienteringsdag for efterskoleelever
 06/02  Bestyrelsesmøde
 22/02  Café Kruse
26/02 – 27/02  1g forældrekonsultation
                 Marts 2019
 16/03  Lanciersfest
 22/03  3g AT-synops afleveres
 28/03 – 07/04  Besøg fra USA
                 April 2019
 04/04  Bestyrelsesmøde
 04/04 – 05/04  2g (undtagen 2e) terminsprøver
08/04 – 09/04  2g terminsprøver
 04/04 – 12/04  3g terminsprøver
 25/04  Generalforsamling
 26/04  Skolens 150 års jubilæum
                 Maj 2019
 03/05  Krusefest
 10/05  Delvis offentliggørelse af eksamensplanen
 10/05  Café Kruse
 15/05  3g sidste skoledag
 16/05  Eksamensplanen offentliggøres
 27/05 – 29/05  1g på Gerlev Idrætshøjskole
 28/05  Bestyrelsesmøde
 29/05   2g sidste skoledag
                 Juni 2019
 07/06   1g sidste skoledag
 26/06  Dimissionsfest
 28/06  Translokation