Valg af studieretning

Kære forældre og elever i 1.g

Eleverne er godt i gang med grundforløbet, som de startede på i august. Nu skal det endelige valg foretages, og eleverne kan på Lectio vælge mellem alle de studieretninger, der blev udbudt i foråret. Vi vil sikre, at elevernes ønsker tilgodeses i videst muligt omfang, men vi kan ikke udelukke, at enkelte elever ikke kan få deres ønske opfyldt, enten fordi der ikke er nok, der søger en given studieretning eller af hensyn til klassekvotienten.

Vi arbejder gennem hele grundforløbet med at forberede eleverne på dette valg gennem fakultetsdage, studieretningseftermiddag og individuelle samtaler. Men vi mener, det er vigtigt, at såvel elever som forældre føler sig velinformeret om, hvad valget af den enkelte studieretning indebærer. Vi giver derfor 1.g-eleverne samt deres forældre mulighed for at komme til orienteringsmøde torsdag d. 27. september 2018 kl. 19:00 i kantinen.

Ved det fælles orienteringsmøde vil rektor Carsten Gade byde velkommen og give en generel orientering om Kruses Gymnasium, gymnasielivet, studie- og ordensregler samt samarbejdet mellem forældre og gymnasium m.m. Der vil også være oplæg omkring studievejledningen og studieretningsteamet, og hvilken rolle de har i forhold til eleverne på skolen. Endvidere kommer Center for Digital Dannelse og holder et oplæg om digital dannelse, og efterfølgende vil studievalgsvejleder Mai-Lis Skotte fra Studievalg Danmark fortælle om de overvejelser, den enkelte skal gøre sig i forbindelse med valg af studieretning i forhold til senere valg af studium. Studievalg Danmark har ansvaret for at vejlede eleverne om valg af studier efter gymnasiet.

Vi vil herefter orientere om skolens studieretninger for de nuværende 1.g.’ere. Efterfølgende bliver der mulighed for at stille individuelle spørgsmål til hele skolens ledelse: uddannelseschef Esben Lorenzen, vicerektor Anders Lassen og undertegnede.

Det endelige valg af studieretning skal træffes på Lectio senest mandag den 8. oktober kl. 10:00. Der bliver åbnet for valg af studieretning mandag den 24. september.

 

Venlig hilsen

Carsten Gade,
Rektor