Kopi af eksamensbevis

Kopi af bortkommet eksamensbevis kan rekvireres på skolen mod betaling af gebyr kr. 225,00.
Beløbet skal betales forud – kontant eller ved indsættelse på en konto, som oplyses ved henvendelsen.

Kopier af eksamensbeviser fra 1995 og tidligere skal rekvireres hos Farum Lokalarkiv.
Kontaktperson: Bjarne Birkland. Mailadresse: bcb@furesoe.dk. Telefon: 72 35 60 97.

Ved henvendelse bedes følgende oplyst:

Navn, telefonnummer, 6 første cifre af personnummer, klasse samt årstal for studentereksamen.
Gebyret er her ligeledes kr. 225,00.

 

Eksamensbevis på engelsk:

Eksamensbevis på engelsk er gratis. Hvis man ønsker en oversættelse af karakterbladet inden eksamen koster det kr. 225,-.