Udmeldelse

Ved udmeldelse i løbet af skoleåret skal der betales skolepenge for den måned, som udmeldelsen finder sted i – hvis udmeldelsen sker den 14. eller tidligere. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned. Nedenstående udmeldelsesformular er en pdf-formular, som du kan udfylde på skærmen og printe ud bagefter. Bemærk at informationerne, du taster ind, IKKE bliver gemt. Den udfyldte formular med underskrift indsendes til eller afleveres på skolen. Udmeldelsesblanket