Rejseomkostninger

I løbet af gymnasietiden har eleverne, alt efter hvilken studieretning og valgfag de vælger, mulighed for at deltage i en række forskellige rejseaktiviteter. Rejseudgifternes størrelse er derfor afhængig af valg af studieretning og valgfag.

Hvis eleven af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at deltage i en rejseaktivitet, aftales der et alternativt program for den pågældende elev.

Rejseaktiviteterne skal understøtte elevernes faglige udvikling, almene dannelse og klassens/holdets sociale trivsel.

Oversigt over rejseudgifter og betalingsfrister fordelt på klassetrin:

1.g

 • Introdøgn – max 100 kr. Betalingstermin: normalt august.
 • Gerlevtur eller lignende – max 1.200 kr. Betalingstermin: normalt maj.
 • Studieretningsintrotur – max 700 kr. Bertalingstermin: normalt november.
 • Udveksling i fransk eller tysk – max 2500 kr. Betalingsterminer: normalt november og februar.
 • Entré- og transportudgifter på destinationen er inkluderet i prisen. Udgifter til forplejning og lignende er ikke inkluderet.

2g

Studieretningstur

 • For oversøiske rejsemål – max 8.000 kr.
 • For europæiske rejsemål – max 5.000 kr.
 • For rejser til Playitas for studieretninger med idræt på B-niveau – max 7000,- kr.
 • Entré- og transportudgifter på destinationen er inkluderet i prisen. Udgifter til forplejning og lignende er ikke inkluderet. (For rejser til Playitas er forplejning dog inkluderet i prisen).

3g

Muligheder for højniveaurejser (dvs. rejser på det højest mulige niveau i det pågældende fag)

 • Tysk A og øvrige fag– max 2.500 kr.
 • Fransk A – max 3.500 kr.
 • Spansk A – max 4.000- kr.
 • Idræt B, fx skitur – max 3.000 kr.

En elev kan ikke deltage i mere end én højniveaurejse i 3.g, da anden undervisning ikke aflyses i forbindelse med turen.

 

Generelle betalingsprincipper

 • Betaling for rejser opkræves som hovedregel i rater af tre og sker sammen med opkrævningen for skolepengene.

Betalingsterminer

 • For rejser i efterårssemestret: normalt februar, april og juni inden afrejse.
 • For rejser i forårssemestret: normalt september, november og februar.

 

Billigste og dyreste rejsepakke ser ud som følger:

 • Billigste rejsepakke: max 6.250 kr.
 • Dyrest rejsepakke: max 15.250 kr.