Rejseomkostninger

I løbet af gymnasietiden har eleverne, alt efter hvilken studieretning og valgfag de vælger, mulighed for at deltage i en række forskellige rejseaktiviteter. Rejseudgifternes størrelse er derfor afhængig af valg af studieretning og valgfag.

Hvis eleven af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at deltage i en rejseaktivitet aftales der et alternativt program for den pågældende elev.

Rejseaktiviteterne skal understøtte elevernes faglige udvikling, almene dannelse og klassens/holdets sociale trivsel.

Oversigt over rejseudgifter og betalingsfrister fordelt på klassetrin:

1g

 • Introtur – max 250,- kr. Betalingstermin: normalt august/september.
 • Gerlevtur eller lignende – max 1000,- kr. Betalingstermin: normalt maj.
 • Udveksling i fransk eller tysk – max 2500,- kr. Betalingsterminer: normalt november og februar.
 • Entré- og transportudgifter på destinationen er inkluderet i prisen. Udgifter til forplejning og lignende er ikke inkluderet.

2g

Studieretningstur

 • For oversøiske rejsemål – max 8000,- kr.
 • For europæiske rejsemål – max 5000, kr.
 • For rejser til Playitas for studieretninger med idræt på B-niveau – max 7000,- kr.
 • Entré- og transportudgifter på destinationen er inkluderet i prisen. Udgifter til forplejning og lignende er ikke inkluderet. (For rejser til Playitas er forplejning dog inkluderet i prisen).

3g

Muligheder for højniveaurejser (dvs. rejser på det højest mulige niveau i det pågældende fag)

 • Tysk A og øvrige fag– max 2500,- kr.
 • Fransk A – max 3500,- kr.
 • Spansk A – max 4000, – kr.
 • Idræt B fx skitur – max 3000,- kr.

En elev kan ikke deltage i mere end én højniveau rejse i 3g, da anden undervisning ikke aflyses i forbindelse med turen.

 

Generelle betalingsprincipper

 • Betaling for rejser opkræves som hovedregel i rater af tre og sker sammen med opkrævningen for skolepengene.

Betalingsterminer

 • For rejser i efterårssemestret: normalt februar, april og juni inden afrejse.
 • For rejser i forårssemestret: normalt september, november og februar.

 

Billigste og dyreste rejsepakke ser ud som følger:

 • Billigste rejsepakke: max 6250,- kr.
 • Dyrest rejsepakke: max 15250,- kr.