Idræt

Kruse har som privatgymnasium en enestående mulighed for at tilbyde idrætsundervisning, hvor Idræt på B-niveau er obligatorisk i en studieretning med Biologi på A-niveau og Kemi på B-niveau. Vi har desuden nogle helt særlige Idrætslinjer på C-niveau, hvor du kan få lov at vælge, om du er mest til ski, adventure eller bold.

Idræt B i studieretning

Med Idræt på B-niveau som obligatorisk fag i studieretningen med Biologi på A-niveau og Kemi på B-niveau kommer du til at arbejde med emner som bl.a. kroppen, sport, doping, fysiologi i tæt samarbejde med biologi og kemi.

Du kombinerer praktisk idræt (bl.a. boldspil, træning, musik og bevægelse) med idrætsteori.

Du kommer til at lære om:

  • anatomi (muskler, nervesystem, led, sener og bevægelsesanalyse)
  • træningsfysiologi (træningsplanlægning, energiomsætning, ernæring og sundhed)
  • idrætshistorie (gymnastikkens historie, OL og idrætspolitik)
  • idræt i forhold til etik og samfund (fedmeepidemi, motivation, teamwork, doping og hooliganisme)

Idræt C – fem idrætslinjer

Kruse har som privatgymnasium mulighed for at tilrettelægge idrætsundervisningen, så enkelte discipliner bliver prioriteret højt. På studieretninger med Idræt C får du mulighed for at vælge mellem en af fem følgende idrætslinjer:

  • Adventure (kano, kajak, mountainbike, livredning, svømning)
  • Ski (skiture og grundtræning, rulleskøjter, rulleski)
  • Boldspil (fodbold, håndbold, volleybold, basket)
  • Træning (crossfit, styrketræning, løb)
  • Ketsjersport / slagboldspil (squash, tennis, badminton, floorball, cricket, softball).

På hver idrætslinje bliver der også undervist i musik og bevægelse, boldspil, atletik, svømning og løb. Du vil blive introduceret til mange forskellige idrætsgrene, og du skal nok få mulighed for at blive udfordret og vise, hvad du kan!

På visse af linjerne, særligt skilinjen, må du regne med en ekstra egenbetaling til skiture. Du kan også vælge en studieretning helt uden idræt.

Kruse har et godt konkurrencegen. Gymnasiet deltager gerne i skoleturneringer, og det er ofte volley, fodbold, håndbold, badminton og basket, som eleverne repræsenterer skolen i. Ikke altid med lige stor succes – men ALTID med stort humør og fighterhjerte. Eleverne beskriver gerne malende deres bedrifter på hjemmesiden … mere eller mindre sandfærdigt!