Læreplaner

Læreplaner og karakterskala

Fagligheden på stx skal sikre, at eleverne opnår almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.
På Undervisningsministeriets hjemmeside finder du læreplaner og vejledninger til læreplaner.

Læreplaner 2013 – klik her.

Læreplaner 2017 – klik her.