Læreplaner

Læreplaner og karakterskala

Fagligheden på stx skal sikre, at eleverne opnår almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.
På Undervisningsministeriets hjemmeside finder du læreplaner og vejledninger til læreplaner.

Læreplaner – klik her.