Studiestart 2015

Kruses Gymnasium udbød i 2015/16 ni studieretninger i 1.g – se folderen om studieretningerne her, klik.

Se den dynamiske studieretningsvælger her.

NATURVIDENSKABELIG PROFIL:

Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Biologi A, Idræt B, Matematik B

 

SAMFUNDSFAGLIG/INTERNATIONAL PROFIL:

Samfundsfag A, Idræt B, Matematik B

Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C

Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B

 

KREATIV/SPROGLIG PROFIL:

Engelsk A, Samfundsfag B, Musik B

Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag B

 

Du kan følge et link til “Adgangskortet” på Uddannelsesguiden her. “Adgangskortet” viser vej til videregående uddannelser.