Engelsk A, Tysk A/Fransk A, Spansk B

På Kruses supersproglige studieretninger bliver du virkelig god til at tale, skrive, læse og forstå en masse sprog. Vi har fjernet idræt fra studieretningen og giver dig i stedet samfundsfag B samt erhvervsøkonomi C. På den måde bliver sprog ikke bare sprog men koblet til international politik og økonomi. Sammen med latin får du en fantastisk mulighed for at møde globaliseringens udfordringer. Vi arbejder med kulturmøder, sprog, samfund, økonomi og litteratur på tværs af grænser – og så tager vi på udveksling og sprogrejser til USA og Europa. Bemærk at du på disse studieretninger kun har matematik på C-niveau, men du kan naturligvis vælge et højere niveau. Du har også kun to naturvidenskabelige fag.

Ramses, 1.E
”Jeg kan godt lide at sprog er dynamisk, at man kan diskutere, analysere og argumentere sig frem til mange forskellige svar. Og så er det en linje, hvor du besøger forskellige kulturer – fx har vi kontakt med en gymnasieklasse i Tyskland, og vi skal på udveksling til USA i 2.g. Når man kan sprog, har du også mulighed for at tale med mange forskellige mennesker og lære om deres kulturer.”

 

Studieretningsfag:
Engelsk A
Tysk A/Fransk A
Spansk B.

Obligatoriske fag:
Dansk A
Historie A
Samfundsfag B
Biologi C
Erhvervsøkonomi C
Fysik C
Latin C
Matematik C
Oldtidskundskab C
Religion C
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Kunstnerisk fag:
Billedkunst C, Design & arkitektur C,
Mediefag C eller Musik C
Du kan vælge
at opgradere
følgende fag:
Spansk A
Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Matematik B
Mediefag B
Musik B
Religion B
Du kan vælge
mellem følgende
ekstra valgfag:
Astronomi C
Billedkunst C
Design & arkitektur C
Filosofi C
Idræt C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Du kan vælge mindst to ekstra fag/opgraderinger
på disse studieretninger