BIOTEK

BIOTEKNOLOGI A – MATEMATIK A – FYSIK B

Bioteknologi er et moderne fag, der kombinerer biologi, kemi, fysik og matematik og udnytter de nyeste teknologier inden for natur- og sundhedsvidenskab. Vi arbejder med bioteknologiske emner – bl.a. gensplejsning, stamcelleforskning, DNA og RNA, lægemiddelfremstilling og biogas som brændstof. Bæredygtighed og ansvarlighed er nøgleordet i arbejdet med de nyeste biologiske og kemiske problemstillinger, og vi anvender matematisk modellering og IT i de naturvidenskabelige undersøgelser. Studieretningen giver dig adgang til næsten alle naturvidenskabelige uddannelser, og du kan opgradere kemi og fysik til A-niveau.

Ingrid, 1.t:
”Jeg valgte bioteknologi, fordi jeg gennem den seneste tid er blevet interesseret i medicin og forskning. Bioteknologi giver mig muligheden for at fordybe, udvikle og udfordre mig fagligt og socialt på de områder, og samtidig er linjen bredt adgangsgivende fremadrettet.”

 

Studieretningsfag

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb

På denne studieretning har du valgfag i både 1.g og 3.g.

Valgfag i 1.g

I 1.g skal du vælge ét kunstnerisk fag og ét 2. fremmedsprog:

Kunstnerisk fag

2. fremmedsprog

Billedkunst C
Design og arkitektur C
Mediefag C
Musik C
Spansk A
Fransk B
Tysk B

Valgfag i 3.g

I 3.g skal du have to valgfrie fag – dog kun ét valgfrit fag, hvis du har spansk som 2. fremmedsprog.

Valgfrit fag

Astronomi C
Billedkunst C
Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Løft til A-niveau
Løft til B-niveau