Kun på Kruse

Til de kommende 1.g’ere med studiestart 2018

Kruse er et privat gymnasium, som kan tilbyde dig andre studieretninger, end dem du kan få på de offentlige gymnasier. For elever med studiestart i 2018 er følgende studieretninger kun tilgængelige på Kruses Gymnasium:

IDRÆTSLINJEN

BIOLOGI A – KEMI B
– studieretning med idræt

  • På denne studieretning har alle elever idræt på B-niveau. Det giver gode samarbejdsmuligheder med særligt biologi.

 

SUPERSPROG

ENGELSK A – TYSK A/FRANSK A/SPANSK A – TYSK B/FRANSK B/SPANSK B
– studieretning uden idræt, men med udpræget fokus på sprog og international business og politik

  • Denne studieretning har særligt fokus på international business og politik. Vi har helt fjernet idræt fra studieretningen, så du må selv sørge for motion i din fritid. Til gengæld får du erhvervsøkonomi på C-niveau og samfundsfag på B-niveau.

 

MAT-FYS

MATEMATIK A – FYSIK B – KEMI B
– studieretning med astronomi

  • En studieretning, hvor du også har astronomi på C-niveau. Vi har givet den klassiske mat-fys-studieretning med matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på B-niveau et twist ved også at udbyde astronomi.