Team-DK

Marie Kruses Skole har i en årrække fungeret som TEAM DANMARK-gymnasium pga. skolens beliggenhed tæt på “Elitelandsbyen” i Farum, hvilket har gjort det muligt for nogle af specialforbundene og TEAM DANMARK at samle talentfulde unge sportsfolk tæt på en uddannelsesinstitution.

Selvom Elitecentret nu er ophørt, fortsætter skolen det nære samarbejde mellem skole og specialforbund, hvilket muliggør, at elever kan få en sammenhængende hverdag, hvor de sportslige ambitioner kombineres med en uddannelse med gode fremtidsmuligheder.

Frederik Rodenberg Madsen_1

Vores skole er vant til at udarbejde 4-årige forløb for sportsfolk med de specielle udfordringer, der ligger deri.
– Typisk bliver grundforløbet gennemført med normalt skema, mens resten af gymnasieuddannelsen kan strækkes over tre et halvt år, så du får tid til din sport.

På Marie Kruses Skole har vi:

  • Trygge rammer
  • Mulighed for individuelle aftaler med hensyn til træning
  • Fleksibel undervisning i hverdagen
  • Mulighed for fleksibel undervisning under trænings- og turneringsophold
  • En kontaktperson der tager hånd om den enkelte elev

Skolens kontaktperson vedrørende Team Danmark-ordningen er vicerektor Anders Lassen.
Kravet til at blive godkendt til et forlænget uddannelsesforløb er, at du hører til blandt de absolut bedste i din aldersklasse inden for din sportsgren – ellers har du ikke et sportsligt motiv til at forlænge din ungdomsuddannelse.
De specifikke krav kan ses i Team Danmarks pjece: “Ungdomsuddannelse & elitesport “. Her har en række sportsgrene i samarbejde med specialforbundene opstillet deres kriterier for godkendelse. Spørgsmål vedrørende godkendelseskrav skal rettes til dit specialforbund.

Ansøgningsskemaer hentes på adressen www.teamdanmark.dk. Skemaet skal sendes til Marie Kruses Skole i udfyldt stand.