Undervisnings- og arbejdsformer

Langt det meste undervisning foregår på skolen som klasse- eller holdundervisning. Dele af undervisningen kan dog også foregå som ekskursioner, studie- eller sprogrejser, individuel-/gruppevejledning eller som virtuel undervisning. Dem kan du læse mere om her – klik.

Kruses Gymnasium bestræber sig på at tilrettelægge en varieret og sekvenseret skoledag med både formidlings-, proces- og problemorienteret undervisning, hvor lærerinstrukser veksler med stor elevaktivitet i grupper, par eller individuelle arbejdsformer og elevfremlæggelser. I de naturvidenskabelige fag er der endvidere eksperimentelt arbejde i 20% af undervisningstiden.

Innovation
Det er et mål for undervisningen, at eleverne udvikler sans for at kombinere og anvende deres faglige viden, kreativitet og forskellige kompetencer på utraditionelle måder og i forhold til konkrete problemstillinger.