Eksamen på Kruse

Eksamen

I forbindelse med eksaminer og prøver er Marie Kruses Skole forpligtet til at gøre eleverne opmærksomme på en række forhold. Det gælder eksempelvis prøvernes mål og krav og andre formaliteter og praktikaliteter, som står nævnt i bekendtgørelsen for prøver og eksamen i menuen til højre.

Som elev i 10. klasse på MKS er det obligatorisk at gå til prøve i alle 5 fag (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk/fransk).

Derudover gennemføres en obligatorisk intern prøve i samfundsfag i foråret. Karakteren kan eleverne vælge af få vedlagt i deres eksamensbevis.