Undervisningen i 0.g på Kruse er gymnasieforberedende

Lektioner

I 0.g er der cirka 30 lektioner per uge. To af lektionerne hedder Xdansk og Xmatematik, hvor eleverne normalt på skift skal møde op til individuelt feedback. Timerne har været en succes, da de har forfinet vores evalueringskultur med mere en-til-en-tid mellem lærer og elev. Timerne kan i 0.g også bruges til andre faglige aktiviteter end de almindelige dansk- og matematiktimer.

På skemaet er også to studietimer, hvor eleverne selvstændigt fordyber sig i enten lektier, gruppearbejde eller træning af udvalgte områder, der matcher den enkelte elevs faglige behov.

Formålet med studietimer og det lidt lavere ugentlige timetal er at skabe tid uden for den almindelige undervisning til fordybelse og grundighed med skolearbejdet. Desuden har det til hensigt at oparbejde gode studievaner, som spiller en væsentlig rolle på en efterfølgende ungdomsuddannelse.

I 10. klasse vil eleverne også stifte bekendtskab med undervisning af fire modulers varighed, hvor udvalgte gymnasielærere fra Kruses Gymnasium står for undervisningen i henholdsvis engelsk, dansk og matematik. Disse undervisningsgange skal give eleverne i 0.g et indblik i, hvilket niveau de vil møde i en ungdomsuddannelse.

Karakterer

Elever i 0.g vil opleve at få karakterer for deres arbejde flere gange i løbet af skoleåret. Hver karakter i 7-trinsskalaen har sin egen beskrivelse, som fremgår af folderen i menuen til højre. Karakterernes beskrivelser bruges i alle fag og sammenhænge, når der skal gives karakterer.

Standpunktskarakterer gives i starten af november; op til vinterferien, samt i udgangen af maj.

It

Eleverne skal i den daglige undervisning medbringe egen bærbar computer, som er et vigtigt arbejdsredskab. Det er den enkelte lærer der beslutter, i hvilke sammenhænge computeren skal bruges.

Det er også egen computer, der benyttes ved termins- og afgangsprøverne.

Vandreuge

Hvert år har Marie Kruses Skole tre såkaldte “vandreuger”. Ugerne giver mulighed for større fordybelse i et fagområde og tillader alle elever og lærere at skabe en undervisning/oplevelse, der ikke altid er mulighed for i dagligdagens stramme skemastruktur. Indholdet i ugerne varierer alt efter klassetrin, men det ligger fast, at fagligheden står som en vigtig parameter for os. Information om ugernes indhold sendes ud i passende tid inden opstart af vandreugerne.

Ugerne er typisk placeret i uge 41, 48 og uge 11, og her møder alle elever fra kl. 8.15 til 13.05.

For 0.g ligger OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) oftest placeret i den første vandreuge, mens vandreugen i foråret ofte har fokus på at afprøve eller forberede sig på de prøveformer, som eleverne vil møde ved afgangseksaminerne.

Dansk som andetsprog

Tosprogede elever er børn, der har kommunikative færdigheder på et andet sprog udover dansk, og som derfor har en dobbelt udfordring, når de skal følge med i den almindelige undervisning.

  • Tosprogede elever tilbydes undervisning i dansk som andetsprog i 0.g. Forældrene giver tilsagn om elevens deltagelse
  • Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i et samarbejde med elevens øvrige lærere
  • Eleverne får en eller flere lektioners undervisning af en lærer med særlig forudsætning for at undervise i dansk som andetsprog
  • Forældrene holdes løbende orienteret om elevens undervisning

Elever, som har haft skolegang i udlandet, fx ved udstationering, eller elever, der er blevet adopteret fra udlandet, kan også tilbydes dansk som andetsprog.