Forældrebetaling

For skoleåret 2018/19 er forældrebetalingen af skolepenge 1.765 kr. pr. måned i 12 måneder.

For skoleåret 2019/20 er forældrebetalingen af skolepenge 1.810 kr. pr. måned i 12 måneder.

Afgangsklasser vil også blive opkrævet skolepenge i juli måned.

Startgebyr og indbetaling

Ved optagelse betales et startgebyr svarende til én måneds skolepenge.

Skolepengene forfalder til betaling den 1. i måneden. Indbetaling skal ske via PBS ved tilmelding i forældrenes pengeinstitut. Ved første opkrævning sender PBS et betalingskort, der benyttes til tilmelding og første indbetaling.

Skolens PBS-nummer er: 02327317 – debitor-gruppe: 00001 – kundenummer er det kontonummer, som fremgår af opkrævningen. Ved tilmelding til elektronisk opkrævning fremgår PBS-oplysningerne desværre ikke af opkrævningen.

Såfremt betalingen ikke tilmeldes PBS pålægges et gebyr på 100 kroner pr. faktura.

For 1. og 2. barn betales skolepenge i 12 måneder; for 3. barn betales i 8 måneder (oktober, november, marts og april er betalingsfri); for 4. og følgende børn betales ingen skolepenge.

Skolens administration fastsætter, hvilket barn der er betalingsfrit. P.t. er det det barn, hvor der betales færrest skolepenge.