Forældrebetaling

Forældrebetaling

For skoleåret 2021/22 er forældrebetalingen 1.895 kr. pr. måned i 12 måneder.

Afgangsklasser vil også blive opkrævet skolepenge i juli måned.

Startgebyr og indbetaling

Ved optagelse betales et startgebyr svarende til én måneds skolepenge. Beløbet dækker de administrative omkostninger skolen har ved optagelse af en ny elev og kan ikke refunderes. Elever der kommer direkte fra Marie Kruses 9. klasse betaler ikke startgebyr.

Skolepengene forfalder til betaling den 1. i måneden. Indbetaling skal ske via PBS ved tilmelding i forældrenes pengeinstitut. Ved første opkrævning sender PBS et betalingskort, der benyttes til tilmelding og første indbetaling.

Skolens PBS-nummer er: 02327317 – debitor-gruppe: 00001 – kundenummer er det kontonummer, som fremgår af opkrævningen. Ved tilmelding til elektronisk opkrævning fremgår PBS-oplysningerne desværre ikke af opkrævningen.

Såfremt betalingen ikke tilmeldes PBS pålægges et gebyr på 100 kroner pr. faktura.

For 1. og 2. barn betales skolepenge i 12 måneder; for 3. barn betales i 8 måneder (oktober, november, marts og april er betalingsfri); for 4. og følgende børn betales ingen skolepenge.

Skolens administration fastsætter, hvilket barn der er betalingsfrit. P.t. er det det barn, hvor der betales færrest skolepenge.