Udmeldelse

Kruses Skole V2 (47 Of 88)

Information om udmeldelse

I tilfælde af udmeldelse af Marie Kruses Skole kontaktes grundskolens ledelse skriftligt eller telefonisk på tlf. 44 34 62 00.

 

Ved udmeldelse inden den 14. i en måned betales skolepenge til månedens udgang. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned.