Værdigrundlag

Kruses Skole V2 (64 Of 88)

0.g er en integreret del af Marie Kruses Skole og bygger derfor på samme værdier som resten af skolen.

“Ej at synes, men at være” står der på trappen i indgangspartiet til Marie Kruses Skole. Sætningen er et grundprincip i vores måde at drive skole på. Vi ønsker, at der skal være en sammenhæng mellem ord og handling, og derfor er ordene heller ikke tomme, når vi siger, at Marie Kruses Skole er lig med høj faglighed og stærkt fællesskab. Det er noget, vi arbejder for hver dag i og uden for undervisningen.

17D38e9458b7d8ed46232622a7e472da1a2acde7
DSC4480 LOWRES 1024X683

Værdigrundlag

Skolen har tradition for at udvikle sin kerneydelse på baggrund af vores erfaring og kultur kombineret med inddragelse af nye metoder og praksisser. Udviklingen og fornyelsen sker derfor med udgangspunkt i skolens traditioner og erfaringer, men også med afsæt i forskningsbaseret viden om didaktik og pædagogik. Vi opfatter dette som en værdifuld progressiv eftertænksomhed, som er den bedste garanti for, at udviklingen altid har et kvalitativt gennemtænkt og holdbart sigte.

Faglighed og fordybelse

Det høje faglige niveau på Marie Kruses Skole sikrer vi, ved at eleverne undervises af lærere med særlige faglige og undervisningsmæssige kompetencer i de enkelte fag. Lærerne efteruddanner sig løbende og styrker dermed deres faglige og pædagogiske kvalifikationer. Vi lægger vægt på kernefagligheden, dvs. det væsentligste i hvert fag og arbejder på tværs af fag og niveauer, hvor det er relevant. For at styrke fagligheden sørger vi for tid til fordybelse. Vi tilstræber få, men lange moduler dagligt og perioder, hvor skemaet brydes op i skoledage, hvor der kun undervises i ét fag. Eleverne fordyber sig gennem forskellige arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, tværfagligt samarbejde og projektarbejde.

DSC3498 1 1024X683 (1)
Kruses Gymnasium 2021 33
DSC3589 1024X683
Ordblindebillede2 1024X692
DSC6147

Skolens historie

Marie Caroline Ernestine Clementine Kruse (1842-1923) oprettede Marie Kruses Skole i 1869 i en fireværelses lejlighed på Vesterbrogade 57 i København. Hun var skolens stifter og bestyrede den fra 1869 til 1902. Efter stiftelsen var skolen på en længere rejse, hvor manglen på kvadratmeter krævede flere flytninger i København og på Frederiksberg, inden ankomsten til Farum i 1971.

Begyndelsen var dog ikke let for Marie Kruse, som etablerede skolen med få lærerkræfter, sparsomt undervisningsmateriale og ingen penge i kassen. Det lykkedes hende hurtigt at få tilknyttet dygtige lærere, der brændte lige så meget for at få Marie Kruses Skole op at stå som hende selv. I begyndelsen arbejdede flere af lærerinderne endda gratis, og frøken Kruse selv ernærede sig ved privattimer og oversættelsesarbejde. For når regningerne var betalt, var kassen tom.

Marie Kruse var en meget flittig og samfundsengageret sjæl, som ud over at opstarte, bestyre og undervise på Marie Kruses Skole også involverede sig aktivt i flere foreninger, bl.a. Foreningen til Lærerinders Understøttelse, Forenede Pigeskoler i København og Frederiksberg samt Sønderjysk Samfund.

Marie Kruses efterfølger, Laura Jensen, har udtalt: “Frøken Kruse tog fat med frejdigt mod og tro på, at det nok skulle gå – og det gik jo! Hendes ildhu, enestående viljestyrke, energi og arbejdsglæde har sikkert virket begejstrende på hendes hjælpere, der arbejdede lige så hårdt som hende selv“.

Individ og fællesskab

Et godt fællesskab er vigtigt for et godt læringsmiljø. Derfor går fællesskab og faglighed hånd i hånd fra børnehaveklasse til 3.g på Marie Kruses Skole. For os er faglighed både det at lære noget om noget og det at lære at lære.

Vi lægger vægt på omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet og skaber grobund for den enkeltes trivsel og udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer. Arbejdet med den enkeltes forståelse for og evne til at indgå i fællesskabet er centralt på Marie Kruses Skole. Det anser vi nemlig som udgangspunkt for et godt og frugtbart læringsmiljø.

Sammen med klassens lærerteam arbejder klasselæreren i såvel grundskolen som gymnasiet bevidst for at styrke den enkeltes trivsel og udvikling ligeså vel som klassens sammenhold. 

Gennem skolens elevråd og andre udvalg eller elevaktiviteter lærer eleverne at tage ansvar for fællesskabets interesser.

DSC4712 LOWRES 1024X683

Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner

Marie Kruses Skole er en skole med mange traditioner, som vi værner om. Gode traditioner giver tryghed og kontinuitet, så fornyelse er forankret i traditionen. Vi udvikler os i samspil med omverdenen og sætter os mål, der kan omsættes til praksis.Den dynamiske skole skaber vi i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse.