Kruse Elitesport

IMG 1158 Kopi

På Kruse støtter vi op om dig og din sport!

I 0.g på Marie Kruses Skole kan du fortsætte din karriere som elitesportsudøver og samtidig tage 10. klasse og blive klar til en gymnasial uddannelse. Vi samarbejder med Furesø Idrætstalenttilbud og lokale sportsklubber om at sikre et godt lokalt uddannelsestilbud for unge elitesportsudøvere.

Som elitesportselev kan du deltage i events og foredrag med fx en mentaltræner eller kostvejleder. Du har også adgang til styrketræningscenter på skolen og mulighed for madordning i kantinen. Vi udviser fleksibilitet i forhold til sportsrelateret fravær og støtter dig i tilrettelæggelsen af en hverdag med både skole og sport.

Forventningen om at bidrage positivt til såvel den faglige som den sociale del af studiemiljøet er naturligvis stadig ens for alle elever i 0.g.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores elitesportskoordinator:

Peter Frederiksen
Peter Frederiksen
Elitesportskoordinator