Kruse Elitesport

IMG 1158 Kopi

På Kruse støtter vi op om dig og din sport!

I 0.g på Marie Kruses Skole kan du fortsætte din karriere som elitesportsudøver og samtidig tage 10. klasse og blive klar til en gymnasial uddannelse.

Vi samarbejder med Furesø Idrætstalenttilbud og FC Nordsjælland, så du er sikret mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag morgen, hvis du dyrker sport på eliteniveau. Dette gøres ved, at den ene 0.g-klasse fast møder kl. 10 disse to dage i almindelige undervisningsuger, og elitesportselever placeres heri.

Der udvises desuden fleksibilitet i forbindelse med elitesportsrelateret fravær.

Forventninger om at bidrage positivt til såvel den faglige som den sociale del af studiemiljøet er naturligvis stadig ens for alle elever i 0.g.