Om undervisningen

Kruses Skole V2 90

Undervisningen i 0.g udvikler elevernes studievaner og styrker deres færdigheder i kernefagene.

Bliv klar til en ungdomsuddannelse med et fagligt løft på Kruse

10Cff950d216f9f3bcecc1fb8accdf0defa20a08
9F819ea39dd47be80390f91033c695552403ccb4

Om undervisningen

I 0.g er der cirka 30 lektioner per uge. To af lektionerne hedder Xdansk og Xmatematik. Disse timer bruges til andre faglige aktiviteter end de almindelige dansk- og matematiktimer.

På skemaet er også to studietimer, hvor eleverne selvstændigt fordyber sig i enten lektier, gruppearbejde eller træning af udvalgte områder, der matcher den enkelte elevs faglige behov.

Formålet med studietimer og det lidt lavere ugentlige timetal er at skabe tid uden for den almindelige undervisning til fordybelse og grundighed med skolearbejdet. Desuden har det til hensigt at oparbejde gode studievaner, som spiller en væsentlig rolle på en efterfølgende ungdomsuddannelse.

I 0.g vil eleverne også stifte bekendtskab med undervisning af fire modulers varighed, hvor udvalgte gymnasielærere fra Kruses Gymnasium står for undervisningen i henholdsvis engelsk, dansk og matematik. Disse undervisningsgange skal give eleverne i 0.g et indblik i, hvilket niveau de vil møde på en ungdomsuddannelse.

Kruses Skole V2 (71 Of 88)
Image11

Dansk som andetsprog

Tosprogede elever er børn, der har kommunikative færdigheder på et andet sprog udover dansk, og som derfor har en dobbelt udfordring, når de skal følge med i den almindelige undervisning.

Elever, som har haft skolegang i udlandet, fx ved udstationering, eller elever, der er blevet adopteret fra udlandet, kan også tilbydes dansk som andetsprog.

- Tosprogede elever tilbydes undervisning i dansk som andetsprog i 0.g. Forældrene giver tilsagn om elevens deltagelse
-  Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i et samarbejde med elevens øvrige lærere
-  Eleverne får en eller flere lektioners undervisning af en lærer med særlig forudsætning for at undervise i dansk som andetsprog
- Forældrene holdes løbende orienteret om elevens undervisning

Studietur

Studieturen er en essentiel del af et uddannelsesforløb på Kruse. Som 0.g’er kommer du og din klasse en tur til Berlin.

På studieturen understøttes den faglige udvikling, almendannelsen og klassens sociale sammenhold. I Berlin kaster vi os ud i byens spændende kultur, samfund og historie, som danner grobund for ugens faglige indhold. Berlin-turen ligger sidst på skoleåret og markerer derfor afslutningen på 0.g på Kruse.”

DSC3030 1 1024X683
DSC4480 LOWRES 1024X683

IT

Eleverne skal i den daglige undervisning medbringe egen bærbar computer, som er et vigtigt arbejdsredskab. Det er den enkelte lærer, der beslutter, i hvilke sammenhænge computeren skal bruges.

Det er også egen computer, der benyttes ved termins- og afgangsprøverne.

 

 

Karakterer

Elever i 0.g vil opleve at få karakterer for deres arbejde flere gange i løbet af skoleåret. Hver karakter i 7-trinsskalaen har sin egen beskrivelse, som fremgår af folderen i menuen til højre. Karakterernes beskrivelser bruges i alle fag og sammenhænge, når der skal gives karakterer.

Standpunktskarakterer gives i starten af november; op til vinterferien, samt i udgangen af maj.

Læs mere om karakterskalaen