Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling på Marie Kruses Skole torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00 i skolens kantine. Vær venligst opmærksom på at dørene lukkes kl. 19.00.

Som forældredrevet skole oplever medarbejdere og bestyrelse dagligt, hvordan I som forældre er engagerede i jeres børns skolegang helt fra 0. klasse til 3.g. Det nære samarbejde mellem forældre og skole er hele forudsætningen for, at vi kan drive en skole, hvor eleverne trives, dannes og udvikler sig fagligt.

Derfor er det en stor glæde for os i bestyrelsen at invitere jer til skolens årlige generalforsamling. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager. Her vil I få lejlighed til at møde hele bestyrelsen samt skolens ledelse og deltage i en konstruktiv dialog med os om det, der samler os - nemlig vores børns uddannelse og dannelse.

Valg til bestyrelsen

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode. Forslag til kandidater til bestyrelsesposter og suppleanter skal i henhold til skolens fundats være bestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 20. april 2022. Forslag til kandidater bedes venligst sendt til både formand og næstformand på disse mailadresser: tf@mks.dk og ts@mks.dk

Find dagsorden og information om opstilling og valg her:

Indkaldelse til generalforsamling d. 28. april 2022

Læs mere om bestyrelsens arbejde her: 

Bestyrelsesfolder 2022

Se kandidater til bestyrelsen her:

Kandidatliste 2022

9F819ea39dd47be80390f91033c695552403ccb4
17D38e9458b7d8ed46232622a7e472da1a2acde7
DSC4480 LOWRES 1024X683
DSC 0136 1 1024X683 (1)
DSC 0168 1024X683