Eksamen

Kruses Skole V2 (71 Of 88)

I forbindelse med eksaminer og prøver er Marie Kruses Skole forpligtet til at gøre eleverne opmærksomme på en række forhold.

Det gælder eksempelvis prøvernes mål og krav og andre formaliteter og praktikaliteter, som findes i bekendtgørelsen for prøver og eksamen nedenfor.

DSC6269
DSC3586 1 1024X683

Eksamen på Kruse

Som elev i 0.g på MKS er det obligatorisk at gå til prøve i alle 5 fag (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk/fransk).

Derudover gennemføres en obligatorisk intern prøve i samfundsfag i foråret. Karakteren kan eleverne vælge af få vedlagt i deres eksamensbevis.

Læs eksamensbekendtgørelsen