Afslutning af skoleåret og translokation

21. maj 2021
Afslutning af skoleåret og translokation

Afslutning af skoleåret og translokation

Vi er netop nu ved at granske den nyeste udmelding ift. hvilke retningslinjer der gælder for hhv. dimissionsfest, translokation og vogntur.

Dimissionsfesten

Som det ser ud pt. forventer vi ikke, at det bliver muligt at afholde den traditionsrige dimissionsfest for studenterne onsdag den 23. juni. Men hvis det alligevel bliver muligt, melder vi det straks ud så studenterne når at finde festtøjet frem.

Huer & Translokation

I forhold til translokation fredag den 25. juni er det vores forventning, at det kun bliver muligt, at hver student må have to gæster med. Vi har en forhåbning om, at translokationen kan afholdes i Farum Arena for alle klasserne på én gang, men alternativt vil begivenheden foregå klassevis på skolen. Vi sender invitation ud til jer, så snart det er endeligt afklaret og programmet fastlagt.

Hueceremoni translokation og vognkørsel 2021 (1) Invitation MKS translokation 2021 (1)

Invitation MKS translokation 2021 (1)

(findes også i link på siden)

Studenterkørsel

Heldigvis ved vi nu, at studenterkørsel bliver muligt. Der er udmeldt en række anbefalinger, som I skal være særligt opmærksomme på (20. maj 2021):

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/maj/210519-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning-og-studenterkoersel-til-offentliggoerelse.pdf