Forældrekonsultation den 12./13. november kl. 15.30-20.00

09. okt 2019
Kære elever og forældre i 2.g

Der er forældrekonsultation tirsdag den 12. og onsdag den 13. november kl. 15.30-20.00.

I skal på forhånd tilkendegive, hvilke lærere I ønsker at tale med. Dette sker ved, at eleverne tilmelder sig i Lectio senest den 4. november. I kan maks. vælge 5 lærere.

For at mindske lange køer får I tildelt tider til hver enkelt konsultation. Disse kan ses i Lectio fredag den 8. november om eftermiddagen. Hvis I herefter ønsker at flytte rundt på tiderne, skal
vi bede jer selv finde nogen at bytte med. Vi bestræber os på at lægge jeres konsultationstider så sammenhængende som muligt, men der kan være ventetid imellem to konsultationer. Da der er mange, der gerne vil tale med lærerne, er der kun afsat ca. 7 min. til hver konsultation.

Lærerne vil primært sidde i lokalerne på etage 3. Der vil på lærerværelset og gangene være en oversigt over, hvor lærerne sidder.

Der vil være kaffe og te ved lærerværelset, hvor man kan vente, hvis man har pauser mellem konsultationerne.