Ansatte på Marie Kruses Skole

Ledelse
Carsten Gade
Rektor
Lis Rosenlund Lau
Inspektør 0. - 6. klasse
Debbie Hamilton
Afdelingsinspektør 7. - 10. klasse
Karina Hoffmeyer
Administrativ afdelingsinspektør, matematik og engelsk
Lærere
Allan Kristensen
Historie, religion, samfundsfag, idræt
Anders Krarup
Hjemkundskab
Annelise Varming
Engelsk, fransk, musik
Ann-Sofie Bjerregård
Dansk, historie, religion, musik
Bente Barslund
Håndarbejde, billedkunst, støttelærer
Bettina Konge
Matematik og biologi
Birgitte Kuhlmann Hansen
Dansk, hististorie, religion, samfundsfag
Camilla Kaaber Frost
Børnehaveklasse, religion, AKT
Camilla Nadja Allerup
Dansk, fransk, læsekrog
Carsten Rømer Elin
Matematik, tysk, idræt
Cathrine Lysdal Andersen
Matematik, fysik/kemi, idræt
Cornelia Christensen
Tysk, billedkunst, dansk som andetsprog
Didde Stinne Norlander
Støttelærer
Ditte Marie Fehrmann
Dansk, religion, dansk som andetsprog
Eric Præst Nielsen
Engelsk, musik
Eva Hejlsø
Musik, historie, religion, billedkunst, idræt
Hanne Villumsen
Dansk, læsevejleder
Heidi Overgaard Bang
Børnehaveklasseleder
Helene Skriver Loessl
Dansk, historie, religion, idræt, musik
Helle Hjort
Dansk, idræt
Helle Skakon Hansen
Engelsk, dansk, støttelærer, AKT
Henrik Juul Thomassen
Matematik, idræt
Inken O. Christensen
Dansk, tysk
Jannie Buch Erbs
Matematik, fysik/kemi og naturfag
Jesper Bauer Larsen
Engelsk, historie, religion, samfundsfag
Karin Voetmann
Matematik, fysik/ kemi, fransk
Katja Rosendal
Matematik, billedkunst, håndværk og design
Katja Sofie Jørgensen
Børnehaveklasseleder
Kristian Hovmøller
Matematik, fysik, tysk
Kristian Hybel
Musik
Kristine Brandt Kofoed
Dansk, tysk
Kristine Nørgaard
Dansk, fransk, engelsk, idræt
Lisbeth Pultz
Dansk, idræt, læsekrog
Lise Prehn
Støttelærer, regnekrog
Louise Zohnesen
Dansk, historie, religion, billedkunst
Marianne Haarsted
Dansk, biologi, dansk som andetsprog
Marie Shultz-Møller
Idræt
Mette Grewal
Dansk, tysk
Mette Søndergaard Fisker
Historie, samfundsfag og engelsk
Michelle Ladager Hansen
Dansk, idræt, læsekrog
Michelle Sødergren
Biologi, geografi og naturfag
Morten Fisker Jørgensen
Dansk, engelsk, idræt
Morten Hoppe
Matematik, fysik, geografi
Nadia Viva Larsen
Dansk, historie, religion, specialundervisning, billedkunst
Rikke Stobbe
Engelsk og idræt
Ronnie Kofoed
Matematik, idræt
Ryan Harken
Matematik, fysik, naturfag, historie, idræt
Siff Hansen
Musik, idræt
Signe Thilde Sachse
Dansk, engelsk, idræt
Søren Larsen
Engelsk
Stig Jonsson
Matematik, geografi og idræt
Tanja Kjær
Dansk, engelsk og læsekrog
Tasja Kjær
Dansk, engelsk, billedkunst, læsekrog, dansk som andetsprog
Tina Nordvig
Børnehaveklasse og billedkunst
Tina Risbjerg Ægidius
Børnehaveklasseleder
Kometen - SFO
Merete Gade
Afdelingsleder
Brandur Mikkelsen
Pædagogisk medhjælper
Erik Nielsen
Pædagog
Feristah Calik
Pædagog
Hanne Sørensen
Pædagog
Kasper Vincent Thomsen
Pædagogisk medhjælper
Kenneth Bøje Hansen
Pædagog
Mads Toft-Olsen
Stedfortræder
Rasmus Gødtz
Pædagog
Bibliotekar
Gitte Petersen
Bibliotekar
Administration
Anders Bruhn Kristensen
Kommunikationskonsulent
Anne Marie Rønberg
Lønbogholder
Henriette Hjorth
Skolesekretær
Karina Eis Møller
Grundskole- og ledelsessekretær
Lars Holm Nielsen
Økonomi- og administrationschef
Lena Elm
Regnskabsmedarbejder
Rikke Vanddam
Assistent
It- og AV-medarbejdere
Daniel Søby
IT-support
Jane Madsen
AV-medarbejder
Michael Hauberg
IT-administrator
Kantine
Ane Brandt
Kantineleder
Bettina Lyneborg
Kantinemedhjælper
Karina Børner
Kantinemedhjælper
Louise Clausen
Kantineassistent
Mevlida Isanovic
Kantinemedhjælper
Pedeller
Kim Viking Andersen
Pedel
Per Leth-Nissen
Pedel
Rengøring
Avni Adili
Rengøringsassistent
Bekim Bakiji
Rengøringsleder
Lartim Bakiji
Rengøringsassistent
Ljuljzime Bakiji
Rengøringsassistent
Rusadije Bakiji
Rengøringsassistent (barsel)
Zeljije Sulejmani
Rengøringsassistent
Vikarer
Anders Munk
Vikar
Annemie Sepesen
Vikar
Jane Mark
Vikar
Malene Edstrand
Vikar
Marcel Sindlev
Vikar
Olivia Vigh
Vikar
Philip Gibson
Vikar
Sophie S. Korch
Vikar