Det sociale liv fylder meget på Marie Kruses Skole, hvor vi arrangerer caféarrangementer, fester og ture væk fra skolen

Fester

Marie Kruses Skole afholder årligt fester for alle skolens klasser.

0. – 3.-klasserne, og 4. – 5.-klasserne holder fest sammen, mens de øvrige klasser holder fest med eleverne på samme årgang.

10.-klasseseleverne deltager i gymnasiefesterne.

Mini Café Kruse

To gange om året har skolens 8.- og 9.-klasser mulighed for at deltage i Mini Café Kruse. Det er et caféarrangement, som ikke er at sammenligne med vores fester. Cafeen har til formål at skabe en god ramme, hvor eleverne kan mødes på skolen og tilbringe nogle timer i hyggeligt samvær med hinanden. Cafeen er placeret i aftentimerne og har en varighed af 2½ – 3 timer.

Det er muligt at komme, fordi man blot ønsker at hænge ud og snakke. Men man kan også deltage i nogle af cafeens aktiviteter, som eleverne selv er med til at bestemme.

Der har tidligere været bordfodboldturnering, Sing Star, Playstation, klippe/klistre, forskellige boldspil i salene, filmvisning eller Champions League. Listen er (næsten) kun begrænset af kreativiteten.

Maries Dag

Hvert år i slutningen af maj tager 0. – 8.-klasserne på skovtur til Eremitageslottet i Dyrehaven. Det primære formål er at få en hyggelig dag på tværs af årgange.

Dagen markerer også, at det er sidste dag, inden årsprøveperioden starter for eleverne i 6. – 8. klasse.