Musik og sang på Marie Kruses Skole

Morgensang

Eleverne fra 0. til 6. klasse begynder hver skoledag med fælles morgensang i skolens festsal. Her synger vi to sange efterfulgt af forskellige meddelelser om skoledagen. Morgensang på Marie Kruses Skole giver en dejlig begyndelse på dagen, og eleverne lærer den danske sangskat at kende og går glade og muntre til første lektion.

Interesserede forældre er velkomne til at være med. Vi synes kun, det er hyggeligt ?

Kor

Marie Kruses Skole tilbyder hvert år elever fra 2., 3. og 4. klasse at deltage i skolens kor: Toppen af Poppen. Her synger vi hits af eksempelvis af kendte kunstnere, Grand Prix-sange og mange andre gode sange. Toppen af Poppen optræder med koncert på skolen, i kirken og sammen med Furesøs skolekor, som blandt flere steder synger i Galaksen i Værløse.

Musical

Hvert andet år tilbydes elever fra 5. og 6. klasse at deltage i skolens musical. De andre år er det elever fra 8. kl. til 3.g, der får tilbuddet. Der opføres dermed musical hvert år på Marie Kruses Skole. Forberedelserne til musicalen finder sted efter skoletid med hjælp fra skolens lærere.

Forårskoncert

Marie Kruses Skole afholder hvert år forårskoncert. Et fantastisk arrangement, hvor elever fra 0. til 8. klasse optræder med musik, sang og dans. De fremviser samtidig kreationer fra fagene sløjd, håndarbejde, billedkunst og håndværk & Design. Elever, der har valgfag i madkundskab, står for caféen, der byder på mange lækkerier.

Forældre, søskende m.fl. modtager invitationer til forårskoncerten.