Endelig kan vi mødes til morgensang igen!

Der var god stemning i festsalen, da børnene mødte ind efter vinterferien og vi for første gang i lang tid kunne starte skoledagen med fællessang!

På MKS har vi en lang tradition for at synge skoledagen i gang, men dette hyggelige ritual har været sat i bero vinteren over af hensyn til coronasituationen. Derfor fik den heller ikke for lidt, da eleverne fra 0. til 6. klasse igen kunne synge sammen. Først blev vinteren sunget ud med et par vers fra sangen om årets gang. Herefter var det en gammel kending, nemlig Kim Larsens Midt om natten, der fik nyt liv i de mange små stemmer i salen.

Ligesom at morgensangen nu er tilbage på programmet for 0. til 6. klasse, vil 7. til 9. også atter kunne mødes til deres faste fællessamlinger.

IMG 0413