Kometen er kendetegnet ved en engageret personalegruppe af pædagoger og medhjælpere

Marie Kruses Skoles SFO - Kometen

Kometen er Marie Kruses Skoles SFO og et selvstændigt hus på ca. 1.000 kvadratmeter med flere værksteder, en tumlesal og egen legeplads, hvor børn fra Marie Kruses Skoles 0. – 3. klasser kan boltre sig.

Åbningstider:

Alle hverdage er der morgenpasning fra 7:00-8:00.
Åbningstider i Kometen: Mandag-torsdag – 13:00-17:15 og fredag – 13:00-17:00.
Der skulle gerne står at der er morgenpasning hver dag fra 7-8.
Der holdes lukket dagen efter Kristi Himmelfart i uge 28 samt 29 i sommerferien.

Om os:

Vi er en stor og engageret personalegruppe, som er sammensat af både pædagoger og medhjælpere – og ca. lige mange mænd og kvinder i forskellige aldre.

Kernepædagogen og klasselæreren tilrettelægger sammen forløb, som afvikles i løbet af skoleåret (fx fastelavn, temauger, skolebal og ture). Kernepædagogen deltager også i undervisningen, i skole-hjem-samtalen og i elevgennemgangen af den enkelte klasse.

Kometen arbejder ud fra Marie Kruses Skoles værdigrundlag. Kometen kendetegnes ved et tæt samarbejde med skolens lærere. Kometens pædagoger indgår i lærerteamet omkring den enkelte klasse på Marie Kruses Skole således skaber vi en tryg og sammenhængende hverdag for børnene. Vi har særligt fokus på børnenes sociale udvikling.

I oversigten til højre kan du læse Kometens pædagogiske læreplaner.

kometen@mks.dk
44346201