Kometen er kendetegnet ved en engageret personalegruppe af pædagoger og medhjælpere

Marie Kruses Skoles SFO - Kometen

Kometen er Marie Kruses Skoles SFO og et selvstændigt hus på ca. 1.000 kvadratmeter med flere værksteder, en tumlesal og egen legeplads, hvor børn fra Marie Kruses Skoles 0. – 3. klasser kan boltre sig.

Vi er en stor og engageret personalegruppe, som er sammensat af både pædagoger og medhjælpere – og ca. lige mange mænd og kvinder i forskellige aldre.

Kometen kendetegnes ved et tæt samarbejde med skolens lærere. Kometens pædagoger indgår i lærerteamet omkring den enkelte klasse på Marie Kruses Skole således skaber vi en tryg og sammenhængende hverdag for børnene. Vi har særligt fokus på børnenes sociale udvikling.

Kernepædagogen og klasselæreren tilrettelægger sammen forløb, som afvikles i løbet af skoleåret (fx fastelavn, temauger, skolebal og ture). Kernepædagogen deltager også i undervisningen, i skole-hjem-samtalen og i elevgennemgangen af den enkelte klasse.

I oversigten til højre kan du læse Kometens pædagogiske læreplaner.

Værdigrundlag

Kometen arbejder ud fra Marie Kruses Skoles værdigrundlag. Kometen kendetegnes ved et tæt samarbejde med skolens lærere for at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag og styrke deres sociale liv. I Kometen har vi særligt fokus på børnenes sociale udvikling.