Kometen har et fast personale, der primært tager sig af før-skolebørnene

Når du starter i Kometen

Kometen (Marie Kruses Skoles SFO/skolefritidsordning) lægger vægt på, at før-skolebørnene får en tryg og rolig start med et godt fællesskab. De vil lære hinanden, personalet og Kometen at kende. Børnene udvikler legerelationer, så de har en følelse af at høre til og kende de mennesker og de fysiske rammer, som de skal til at være en del af, når de starter i skole og i Kometen.

I før-skoleperioden tilstræber vi at have en struktur og regler, der minder om den kommende skoledag, så børnene bliver mere skoleparate. I før-skoleperioden har vi løbende et tæt samarbejde med de kommende børnehaveklasselærere.

Kometen har et fast personale, der primært tager sig af før-skolebørnene. I maj og juni måned planlægger vi dagligt faste aktiviteter for børnene.  Alle får tilsendt første uges program , når tiden nærmer sig.

Før-skoleforløbet bliver blandt forældre, børnehaveklasselærere og pædagoger betragtet som en rigtig god “skolestart”. Den ofte svære overgang fra den trygge børnehave til den nye skole og SFO foregår her i stille og rolige rammer. Børnene lærer de nye omgivelser, regler, voksne og ikke mindst de nye kammerater godt at kende.