Marie Kruses Skole lægger vægt på høj faglighed og fællesskab

Marie Kruses Skole søger ny viceinspektør til vores grundskoleafdeling

Vores dygtige og engagerede viceinspektør har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en ny viceinspektør til vores grundskoleafdeling med tiltrædelse 1. oktober 2019. Marie Kruses Skole er en traditionsrig privatskole med styr på økonomi og administration, og hvor høj faglighed, social ansvarlighed og fællesskab går hånd i hånd. Det er samtidig en stor arbejdsplads og skole med 140 medarbejdere og 1.150 elever fordelt mellem gymnasium og grundskole. Til grundskolen er desuden tilknytt et en SFO med 200 børn.

Skolen er præget af et meget højt aktivitetsniveau, et konstruktivt forældresamarbejde, særdeles gode relationer til Furesø Kommune samt ikke mindst høje ambitioner, når det gælder elevernes trivsel, faglighed og personlige udvikling og dannelse. Du skal være forberedt på at arbejde i en travl hverdag, hvor overordnede strategiske processer, skemaproblematikker og ”brandslukningsopgaver” krydser hinanden. Derfor er det vigtigt, at du kan holde hovedet koldt og hjertet varmt, er kommunikativt stærk og kan fastholde fokus og indgå konstruktivt i mange skiftende relationer og arbejdsopgaver.

Viceinspektøren indgår både i grundskolens ledelsesteam, som består af tre ledere, og i det samlede ledelsesteam, der omfatter gymnasiets ledelsesteam, administrationschef, SFO-leder og rektor. Viceinspektøren refererer til skolens rektor, som er øverste leder for både grundskole og gymnasium. Vi lægger vægt på, at beslutninger skabes med afsæt i dialog, tillid og åbenhed, samtidig med at den enkelte leder har frihed til at træffe mange selvstændige beslutninger. Eleverne er i centrum for alle vores aktiviteter, og derfor er høj service, synlighed og en imødekommende tilgang helt afgørende.

DIN PROFIL OG CENTRALE ARBEJDSOPGAVER

Vi har brug for en engageret og visionær viceinspektør, som har interesse for pædagogik og personaleledelse, og som samtidig har stærke administrative, analytiske og kommunikative kompetencer. Desuden er det afgørende, at du er stærk på IT-kompetencer. Vi lægger stor vægt på, at udviklingsprocesser, og forandringer sker i et tæt samarbejde i ledelsesteamet, med lærere, elever og forældre, at opgaver og processer afsluttes til tiden, og at beslutninger implementeres effektivt og indenfor de budgetmæssige rammer.

DINE ARBEJDSOPGAVER VIL BLANDT ANDET VÆRE:

  • Afdelingsleder – indskoling, mellemtrin eller udskoling efter nærmere aftale
  • Personaleleder for ca. 20 lærere
  • Eksamensplanlægning og afvikling
  • Skemalægning – overordnet og løbende
  • Opgavefordeling og arbejdstid
  • Kalender og årsplan
  • Facilitator for gennemførelse og evaluering af div. interne evalueringer, fx MTU og forældretilfredshedsundersøgelser mm.
  • Deltage i forhandling af lokallønsaftale med Danmarks Lærerforening. Dette sker i samarbejde med rektor
  • Undervisningsopgaver efter nærmere aftale

Fordelingen af øvrige arbejdsopgaver aftales efterfølgende i grundskolens ledelsesteam.

UDDANNELSESBAGGRUND OG ERFARING

Vi forventer, at du er læreruddannet eller har tilsvarende formelle uddannelsesmæssige kompetencer, og at du har undervisningserfaring på grundskoleniveau, og gerne på udskolingsniveau. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som leder og evt. en lederuddannelse, men det er ikke en forudsætning.

ANSÆTTELSESPROCES

Første samtalerunde og test afvikles i uge 33. Anden samtalerunde forventes at finde sted i uge 34.

Ansøgning, CV, referencer og eksamensbevis skal sendes til job@mks.dk senest søndag den 4. august 2019.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg og resultatløn.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte rektor Carsten Gade på tlf. 25153610 eller inspektør Lis Rosenlund Lau på tlf. 44346200.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.