Marie Kruses Skole har et tillidsfuldt samarbejde med en aktiv forældregruppe

Optagelse

Optagelse på Marie Kruses Skole foregår hele året, idet der er venteliste til alle klasser. Du kan skrive dit barn på ventelisten fra den dag, det bliver født. Barnet placeres på ventelisten, i den rækkefølge det bliver indskrevet. Hvert år oprettes der nye 6.-klasser og 10.-klasser, hvor muligheden for optagelse er størst.

Optagelse i 0. klasse sker udelukkende efter barnets placering på ventelisten. Dog vil børn med søskende på skolen blive placeret højere på ventelisten. Optagelse på øvrige klassetrin sker efter placering ventelisten og en samtale.

Ved ønske om optagelse på venteliste benyttes nedenstående elektroniske optagelsesblanket. Det koster 500 kroner at blive skrevet på ventelisten. Beløbet bedes indbetalt på reg.: 2191, konto: 8478188413. Husk at anføre elevens cpr-nummer under meddelelser.
Ansøgningen er gældende fra den dag, hvor skolen modtager ansøgningsgebyret på 500 kr. Herefter sender vi et brev med en bekræftelse.

I forbindelse med orientering om informationsaften og eventuel optagelsessamtale benytter skolen sig af forældrenes e-mailadresser. Det er forældrene, der er ansvarlige for at kontakte skolen, hvis kontaktinformationerne ændrer sig. Ændringer sendes til Henriette Hjorth på hhj@mks.dk.

Ny i 0. klasse

Marie Kruses Skole opretter hvert år to nye 0.-klasser med en klassekvotient på 24 elever.

Børnehaveklassens overordnede formål er at gøre barnet skoleparat. Det betyder i praksis, at 0. klasse er starten på et aktivt skoleliv. I børnehaveklassen skal barnet tilegne sig viden og færdigheder, der giver et godt fundament til det videre skoleforløb. Læs mere om børnehaveklassen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

I børnehaveklassen støttes barnet i dets selvstændige udvikling, samtidig med at det skal lære at indgå i et socialt fællesskab. Der arbejdes med at styrke barnets evne til at lytte og modtage information/beskeder samt at fastholde koncentrationen.

På Marie Kruses Skole har elever i 0. klasse 25 ugentlige lektioner. Undervisningen varetages i hver klasse af to uddannede børnehaveklasseledere. Herudover deltager elevernes kommende klasselærer i fem ugentlige lektioner, musiklærer i én ugentlig lektion. Desuden er det et meget tæt samarbejde med kernepædagogen fra skolens sfo.

For at komme i betragtning til de nye 0.-klasser skal eleven skrives op på vores venteliste som beskrevet ovenfor.

Ultimo oktober afholdes en informationsaften, hvorefter 48 elever får tilbudt en plads i vores børnehaveklasser.

Ny i 6. klasse

Marie Kruses Skole opretter hvert år to nye 6.-klasser med en klassekvotient på 26 elever.

Vi tilbyder fire skoleår, hvor der er fokus på faglig indlæring, faste retningslinjer og forventninger, tæt opfølgning på den enkelte elev samt fokus på, hvordan den enkelte kan bidrage til fællesskabet.

Ud over den målrettede undervisning frem mod afgangsprøverne byder 6. til 9. klasse på mange spændende forløb. Eksempelvis lejrskole, uudvekslingsophold, feedbacktimer, projektuger, obligatorisk valgfag, fester, caféarrangementer, samt musicalprojekt efter skoletid.

Vi forventer, at elever, der ønsker optagelse, er interesserede i at yde en indsats for at opnå et optimalt fagligt og personligt udbytte af deres skoletid.

For at komme i betragtning til de nye 6. klasser skal eleven skrives op på vores venteliste som beskrevet ovenfor.

I januar/februar måned afholder Marie Kruses Skole en informationsaften, hvorefter der indkaldes til en optagelsessamtale ud fra ventelisten. Formålet med samtalen er at få afstemt gensidige forventninger og at sikre, at et skoleskift vil være det rigtige valg for eleven. Til samtalen medbringes en udtalelse eller en elevplan og eventuelle standpunktskarakterer.

OptagelsesblanketUdmeldelse

I tilfælde af udmeldelse af Marie Kruses Skole kontaktes grundskolens ledelse telefonisk eller skriftligt.

Lis Lau
Telefon: 44 34 62 31
E-mail: lrl@mks.dk

Debbie Hamilton
Telefon: 44 34 62 05
E-mail: dha@mks.dk

Jens Kristian K. Meyn
Telefon: 44 34 62 06
E-mail: jkm@mks.dk

Ved udmeldelse inden den 14. i en måned betales skolepenge til månedens udgang. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned.