Uddannelsesvejledning for 7.-10. klasse

Uddannelsesvejledning for 7. - 10. klasse

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af vejleder fra Furesø Kommunale Ungeindsats (KUI) og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

Vejledning i 7. – 10. klasse

KUI-vejlederens vejledning af eleverne kan foregå som:

 • Kollektiv vejledning i klassen
 • Gruppevejledning
 • Individuel vejledning

KUI-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
 • Uddannelse og job
 • Erhvervspraktik i 8., 9. eller 10. klasse
 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 10. klasse, med det sigte at den unge bliver uddannelsesparat. Brobygning kan også arrangeres for elever i 9. klasse.
 • Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, forældrearrangementer, lokal uddannelsesaften
 • Information om vejledningsportaler som fx evejledning.dk og www.ug.dk
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Uddannelsesplan
 • Gæstelærerbesøg og virksomhedsbesøg

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer KUI-vejlederen i samarbejde med skolen elevens uddannelsesparathed i 8. klasse og i forbindelse med ansøgningen til en ungdomsuddannelse i 9. og 10. klasse.

Kontakt KUI-vejleder

Finn Spånbæk
Træffes på skolen mandag kl. 8.15-15.00 i lokale 315 (kontor lige over for skolens administration på 1. sal).

Resten af ugen træffes han på telefon eller mail.

Telefon: 72 16 58 20
E-mail: fsp1@furesoe.dk