UU-vejledning for 7.-10. klasse

Uddannelsesvejledning for 7. - 10. klasse

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

Vejledning i 7. – 10. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne kan foregå som:

 • kollektiv vejledning for alle
 • gruppevejledning
 • individuel vejledning

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
 • Uddannelse og job
 • Erhvervspraktik i 9. klasse
 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 10. klasse, med det sigte at den unge bliver uddannelsesparat
 • Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, forældrearrangementer, UU-Sjælsøs uddannelsesaften
 • Information om vejledningsportaler som fx evejledning.dk, www.ug.dk, www.genvej.nu og uu-sjælsø.dk
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Uddannelsesplan
 • Gæstelærerbesøg og virksomhedsbesøg

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige og sociale forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. klasse og i forbindelse med ansøgningen til en ungdomsuddannelse i 9/10. klasse. Det sker ud fra elevens uddannelsesønske med udgangspunkt i elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger. Der vil blive informeret nærmere herom på ForældreIntra.

Kontakt UU-vejleder

Finn Spånbæk
Træffes på skolen mandag kl. 8.15-15.00 i lokale 315 (kontor lige over for skolens administration på 1. sal). Resten af ugen træffes han på telefon eller mail.
Telefon: 72 68 44 63
E-mail: finn@uu-sjaelsoe.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25 år.