Marie Kruses Skole er en forberedende skole på højeste niveau

Bestyrelsen på Marie Kruses Skole

Marie Kruses Skole drives som selvejende institution, der i sit virke er uafhængig i henhold til de til enhver tid gældende love om friskoler, private grundskoler og gymnasieskoler.
Institutions formål er at fortsætte den højere almenskole (grundskole og gymnasium), som Marie Kruse grundlagde, i alle dens grene.

Bestyrelsen er fælles for både Marie Kruses grundskole og gymnasium. Bestyrelsen inkluderer formændene for elevrådene i såvel grundskolen som gymnasiet.

Ny konstituering af bestyrelsen – august 2020

” Kære medarbejdere, elever og forældre
Da vores mangeårige bestyrelsesmedlem og tidligere formand Lena Eichlers yngste søn blev student i juni, har Lena valgt at fratræde sin post i bestyrelsen med virkning fra den 30. august 2020. I hendes sted indtræder 1. suppleant Louise Juhl.

Skolen udtrykker en stor tak til Lena for hendes indsats og engagement som bestyrelsesmedlem, herunder næstformand og formand, gennem mange år.

På Marie Kruses Skoles hjemmeside (mks.dk) findes yderligere information om bestyrelsen, samt referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling. Her findes også kontaktinformation til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. “

Bestyrelsesmedlemmer
Torben Flagsø
Formand
Torben Samson
Næstformand
Jesper Berring-Langberg
Forældrerepræsentant - Orlov (sept.-nov.)
Jørgen Erik Frost-Rasmussen
Forældrerepræsentant
Maria Rasch
Forældrerepræsentant
Louise Juhl
Forældrerepræsentant
Martin M. Edens
1. suppleant
Inken O. Christensen
Medarbejdervalgt grundskolelærer
Troels K. Eriksen
Medarbejdervalgt gymnasielærer
Henrik Poulsen
Udpeget af Furesø Kommune

Medarbejdere