Marie Kruses Skole er en forberedende skole på højeste niveau

Bestyrelsen på Marie Kruses Skole

Marie Kruses Skole drives som selvejende institution, der i sit virke er uafhængig i henhold til de til enhver tid gældende love om friskoler, private grundskoler og gymnasieskoler.
Institutions formål er at fortsætte den højere almenskole (grundskole og gymnasium), som Marie Kruse grundlagde, i alle dens grene.

Bestyrelsen er fælles for både Marie Kruses grundskole og gymnasium. Bestyrelsen inkluderer formændene for elevrådene i såvel grundskolen som gymnasiet.

Bestyrelsesmedlemmer
Torben Flagsø
Formand
Torben Samson
Næstformand
Jesper Berring-Langberg
Forældrerepræsentant
Maria Rasch
Forældrerepræsentant
Martin M. Edens
Forældrerepræsentant
Karina Hasselriis
Forældrerepræsentant
Inken O. Christensen
Medarbejdervalgt grundskolelærer
Troels K. Eriksen
Medarbejdervalgt gymnasielærer
Henrik Poulsen
Udpeget af Furesø Kommune
Cecilie Christensen
1. suppleant
Ruben Carpens
2. suppleant